Corff Sir Fynwy: Heddlu yn cyhoeddi enw

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw'r ddynes y cafwyd hyd i'w chorff yn ardal Llantrisant, Brynbuga dydd Sadwrn.

Roedd Mrs Anne Jackson yn 78 oed.

Mae dyn 48 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Mae'r dyn wedi ei gadw yn y ddalfa a dywed yr heddlu nad ydyn nhw'n edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent fod swyddogion arbenigol yn parhau i roi cyngor a chefnogaeth i deulu Mrs Jackson.