Corff Sir Fynwy: arestio dyn 48 oed

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio, ar ôl i Heddlu Gwent ddarganfod corff dynes 78 oed yn Sir Fynwy.

Cafodd yr Heddlu eu galw i gyfeiriad yn ardal Brynbuga ychydig cyn 19:00 nos Sadwrn, lle cafodd y corff ei ddarganfod.

Mae'r dyn 48 oed wedi ei gadw yn y ddalfa.

Nid yw achos y farwolaeth wedi ei gadarnhau, a bydd post mortem yn cael ei gynnal.

Dywedodd yr heddlu nad ydyn nhw'n edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.