Trenau Arriva Cymru yn ymddiheuro i deithwyr

  • Cyhoeddwyd
Tren

Mae Trenau Arriva Cymru wedi ymddiheuro am "rwystredigaeth" teithwyr ar eu gwasanaethau.

Mewn datganiad ar eu gwefan, mae'r cwmni yn esbonio bod problemau ym mis Hydref wedi golygu bod llai o gerbydau na'r arfer ar lawer o wasanaethau.

Ymysg y problemau oedd dail ar y rheilffordd, trên yn taro coeden a threnau nwyddau yn torri i lawr.

Yn ôl y cwmni, mae cynllun mewn grym i wella'r broblem.

Mae'r datganiad yn dweud: "Mae'r problemau yma wedi ein gorfodi i ail-ddechrau gwasanaethau ar drenau gwahanol i osgoi eu canslo yn gyfan gwbl.

"Yr unig ffordd o wneud hyn yw cymryd capasiti o wasanaethau lleol eraill, sydd yna yn lleihau faint o gerbydau sydd ar bob gwasanaeth."

Aeth y datganiad ymlaen i ddweud bod llawer o wasanaethau wedi eu heffeithio gan reilffyrdd llithrig, oherwydd dail yn disgyn ar y cledrau.

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n gweithio'n galed i ddod o hyd i ffyrdd i leihau achosion lle rydyn ni'n methu darparu'r nifer o drenau sydd eu hangen ar gyfer y gwasanaethau ar y diwrnod hwnnw."