Cofio April Jones mewn gwasanaeth i bobl sydd ar goll

  • Cyhoeddwyd
Coral a Paul Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Coral Jones yn siarad yn y gwasanaeth arbennig adeg y Nadolig

Bydd mam April Jones yn rhoi teyrnged i'w merch mewn gwasanaeth Nadolig arbennig.

Bydd Coral Jones, sy'n 43, yn cofio ei merch mewn gwasanaeth eglwys er cof am bobl sydd ar goll.

Cafodd April ei chipio wrth iddi chwarae y tu allan i'w chartref ym Machynlleth, ac er ymgyrch chwilio enfawr nid yw'r heddlu wedi darganfod ei chorff.

Cafodd Mark Bridger ei ddedfrydu i oes dan glo ym mis Hydref 2012, wedi i reithgor ei gael yn euog o'i llofruddio.

Yr elusen Missing People sy'n trefnu'r gwasanaeth yng Nghaerdydd, lle bydd Ms Jones yn siarad.

Dywedodd Ms Jones: "Mae hyn yn gyfle i deuluoedd sy'n dioddef y boen o golli rhywun ddod at ei gilydd gyda chefnogwyr yr elusen a rhoi teyrnged iddyn nhw."