Cymru o'r Awyr

  • Cyhoeddwyd
Mighty SkyFfynhonnell y llun, Mighty Sky

Mae'r defnydd o awyrennau di-beilot, neu drôns gan y lluoedd arfog yn rhwygo barn. Ers tro mae 'na brotestiadau wedi bod yn Aberporth, Ceredigion ac yn Hydref 2014 daeth cadarnhâd y bydd 'na brofion yn cael eu cynnal gan y llu awyr yn Llanbedr, Meirionnydd.

Ond nid y lluoedd arfog yn unig sy'n defnyddio'r drôns erbyn hyn. Maen nhw yn cael eu defnyddio gan heddluoedd a chwmnïau preifat; mae Amazon ymhlith y cwmnïau sy'n ystyried eu defnyddio, â hynny er mwyn dosbarthu parseli.

Felly oes 'na ddibenion gwerth chweil i'r peiriannau yma? Un sy'n eu defnyddio yn rheolaidd yw Alex Rees, perchennog cwmni ffilm a ffotograffiaeth Mighty Sky yn Abertawe. Bu'n sôn am eu manteision a'r rheolau caeth ynglŷn â'u defnydd wrth BBC Cymru Fyw:

Ffynhonnell y llun, Mighty Sky
Disgrifiad o’r llun,
Machlud haul ym Mae Abertawe

Tynnu lluniau

Dros y flwyddyn diwethaf dwi wedi gweld sawl mantais o ddefnyddio awyrennau di-beilot. Fe ddechreuais y cwmni i ehangu fy angerdd at ffotograffiaeth a ffilmio trwy geisio cael lluniau unigryw o onglau uchel y byddwn ni ond wedi breuddwydio eu cael o'r blaen.

O fewn rhai misoedd nes i sylweddoli y gallai'r dechnoleg gael ei defnyddio'n effeithiol mewn amryw o feysydd, e.e gall timau achub eu defnyddio i chwilio am bobl sydd ar goll neu ar gyfer gwyliadwriaeth, gwaith arolygu neu fapio tri dimensiwn.

Tywydd gwael

Yn fuan byddwn ni'n gweithio gyda chwmni yswiriant er mwyn delio gyda cheisiadau gan bobl sydd wedi diodde' colledion yn y tywydd gwael yn ddiweddar. Yn y gorffennol, bu'n rhaid i'r cwmnïau yswiriant dalu miloedd o bunnoedd yn ddi-angen ar brydiau i dalu am sgaffaldiau ac ati i archwilio difrod i adeiladau ac yna darganfod mai dim ond difrod bychan oedd yno.

Trwy gydweithio gyda'n cwmni ni, gall ein camerâu gyrraedd y mannau yma mewn 'chydig funudau, a darlledu'n fyw i fonitorau er mwyn i beirianwyr werthuso'r sefyllfa.

Ffynhonnell y llun, Mighty Sky
Disgrifiad o’r llun,
Yr olygfa uwchben Castell Caerdydd

Drôns yn y penawdau

Ond, yn anffodus, mae'r dechnoleg arloesol yma wedi bod yn cael sylw yn y cyfryngau dros y mis diwethaf am y rhesymau anghywir. Mae'n achos cyffredin... nifer fechan o bobl yn difetha' pethau i bawb arall.

Mae'r drôns wedi cael eu gweld yn hedfan yn rhy agos at adeiladau uchel, prif feusydd awyr y wlad a thros ardaloedd poblog. Mae'n hawdd iawn cael gafael ar un - maen nhw ar werth ar-lein am tua £400 - a gyda ychydig o ymarfer gallwch eu hedfan mewn dim o dro.

Ffynhonnell y llun, Might Sky
Disgrifiad o’r llun,
Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Y Gyfraith

Mae 'na ddeddfau sy'n ei gwneud hi'n glir na ddylai drôn gael ei hedfan o fewn 50 medr at adeiladau, cerbydau, a'r cyhoedd. Chewch chi ddim caniatâd i hedfan neu ddefnyddio'r teclyn o fewn 150 medr i dorf neu leoliad prysur.

I'r mwyafrif, teganau yn unig yw'r systemau 'ma, ond gallen nhw bwyso hyd at 15kg pan maen nhw wedi eu llwytho'n llawn.

Felly, fel gallwch chi ddychmygu, petai un yn cwympo o uchder o 200 troedfedd, gallai achosi anafiadau difrifol.

Dwi'n poeni am y ffordd mae rhai pobl yn eu defnyddio nhw heb hyfforddiant cywir. Wrth hedfan drôns yn anghyfrifol, mae'n bosib bydd yna achos llys yn y dyfodol agos wneith newid y gyfraith yn gyfan gwbl.

Ffynhonnell y llun, Mighty Sky

Mesurau brys?

Mae'r llywodraeth yn galw am fesurau brys i ddiogelu preifatrwydd y cyhoedd ar hyn o bryd.

Mae gweld portread negyddol o fy mhroffesiwn yn frawychus, a dwi'n gobeithio bydd y cyhoedd yn dod i ddeall pwysigrwydd y rheolau cyn hir. Y cwbl sydd angen yn y bôn yw defnyddio 'chydig o synnwyr cyffredin a pheidio hedfan y peiriannau mewn llefydd allai achosi perygl.

O safbwynt creadigol, dyma beiriannau'r dyfodol, sy'n ein helpu i weld lluniau o onglau cwbl wahanol na welson ni erioed o'r blaen. Gadewch i ni ei chadw hi felly!"

Ffynhonnell y llun, Mighty Sky