Maes Awyr Caerdydd: Denu mwy o gwmnïau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Debra Barber wedi dweud ei bod hi eisiau sicrhau bod teithwyr yn dewis Maes Awyr Caerdydd yn lle Maes Awyr Bryste.

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr newydd Maes Awyr Caerdydd, Debra Barber, wedi dweud ei bod hi'n benderfynol o gynyddu nifer y teithwyr drwy ddenu mwy o gwmnïau awyrennau.

Mae hi wedi dweud ei bod hi eisiau sicrhau bod teithwyr yn defnyddio Maes Awyr Caerdydd yn lle Maes Awyr Bryste.

Prynodd Llywodraeth Cymru'r maes awyr am £52 miliwn wedi pryderon am ddiffyg buddsoddiad y perchnogion blaenorol.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos cwymp o 7% yn nifer y teithwyr yn y flwyddyn hyd at fis Medi.

'Cyfnod anodd'

Mae Ms Barber wedi bod yn gyfarwyddwr gweithrediadau'r maes awyr ers mis Mai 2012 a chafodd ei swydd newydd ddau fis yn ôl.

Dywedodd: "Mae hi'n gyfnod anodd i feysydd awyr bychain ... mae'r hinsawdd economaidd wedi cael effaith fawr ar y sefyllfa, ac mae'n rhaid i ni ymateb i hynny.

"Rydym yn gweithio'n galed er mwyn denu'r cwmnïau awyrennau'n ôl er mwyn datblygu teithiau fydd yn gynaliadwy ac yn parhau yn y dyfodol.

"Mae hi'n hollbwysig ein bod ni'n cynnig y profiad gorau i'n teithwyr ..."

Daw sylwadau Ms Barber wedi i'r cwmni o'r Iseldiroedd, KLM, gyhoeddi y byddai mwy o deithwyr o Gaerdydd.

Mae'r cwmni, sydd wedi bod yn teithio o'r maes awyr ers 27 mlynedd, wedi dweud y byddan nhw'n defnyddio awyrennau mwy.

Ffynhonnell y llun, cardiff airport
Disgrifiad o’r llun,
Tra bod dros 1 miliwn wedi defnyddio Maes Awyr Caerdydd llynedd, roedd bron i 4.5 miliwn wedi defnyddio Maes Awyr Bryste.

1 miliwn o deithwyr

Yn ystod y 10 mis cyntaf wedi i Lywodraeth Cymru brynu'r maes awyr roedd cynnydd o 9% yn nifer y teithwyr.

Ond tra bod dros 1 miliwn wedi defnyddio Maes Awyr Caerdydd llynedd, roedd bron i 4.5 miliwn o deithwyr wedi defnyddio Maes Awyr Bryste.

Ymddiswyddodd John Horne fel Prif Weithredwr Maes Awyr Caerdydd ym mis Medi. Cafodd ei benodi wedi i Lywodraeth Cymru brynu'r maes awyr ym mis Mawrth 2013.

Straeon perthnasol