Lansio cynllun ynni llanw ac amddiffynfeydd yn Llanelwy

  • Cyhoeddwyd
Ynni llanw
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni'n dweud eu bod yn cynnig ateb i ddwy broblem

Mae cwmni newydd, North Wales Tidal Energy & Coastal Protection, yn lansio cynllun ynni llanw ac amddiffynfeydd yn Llanelwy.

Nod y cwmni yw comisiynu a chydlynu gwaith ymchwil er mwyn astudio'r potensial o greu croniadau llanw ar hyd arfordiroedd Cymru, creu cynllun ynni adnewyddadwy ac amddiffynfa llifogydd er mwyn datrys dwy broblem a rhoi hwb i'r economi leol.

Yn ôl Eryl Vaughan, y prif weithredwr: "Gyda chronfeydd tanwydd ffosil yn lleihau eto dros y blynyddoedd nesa, mae'r angen i greu technoleg gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr yn bwysicach nac erioed.

Disgrifiad o’r llun,
Y nod: Osgoi sefyllfa fel hon ar Afon Elwy

Buddsoddi

"Mae'r galw am wella amddiffynfeydd yr arfordir wedi amlygu ei hun mewn blynyddoedd diweddar ac mae ein cynlluniau i gynhyrchu trydan dibynadwy ac amddiffyn yr arfordir yn syniad gyda photensial enfawr - heb sôn am y manteision o ran twristiaeth a chyflogaeth i'r ardal."

Y gymuned sydd "wrth galon" y prosiect, meddai, gyda thrigolion a phobl fusnes gogledd Cymru'n rheolwyr a pherchnogion y cwmni.

Dywedodd y byddai'r cwmni'n cynllunio'n ofalus fel y gallai'r gymuned gael budd o'r elw ac o bosib fuddsoddi arian mewn prosiectau lleol.

"Rydym ni'n benderfynol o amddiffyn amgylchedd hardd ein cartref a darparu pŵer a swyddi i'r ardal yn yr hirdymor."

Mae'r lansiad ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.