Gwobr nofel Gymreig orau i Un Nos Ola Leuad

Published
image copyrightOther
image captionDywed rhai mai Un Nos Ola' Leuad oedd gwir hunangofiant Caradog Prichard

Mae'r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard wedi ei wobrwyo fel y 'Nofel Gymreig Orau' gan feirniaid y Wales Arts Review.

Cafodd y nofel ei dewis ar ol i 1,400 o ddarllenwyr y Wales Arts Review bleidleisio ar restr fer gafodd ei dewis gan banel o arbenigwyr llenyddol.

Un Nos Ola Leuad oedd yr unig nofel Gymraeg ei hiaith ar y rhestr hwnnw.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i ferch yr awdur, Mari Prichard.

Dywedodd Uwch Olygydd y Wales Arts Review, Gary Raymond: "Mae Un Nos Ola Leuad yn llawn haeddu'r wobr.

"Yn arbennig, rydym wedi ein boddhau i'r nofel ddod i frig yr arolwg barn gan ei fod yn dangos bod nifer sylweddol o ymwelwyr i'n gwefan yn ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg, yn ogystal â'n cynnwys llenyddol Saesneg."

Dywedodd yr awdures, Francesca Rhydderch: "Mae nifer helaeth o awduron newydd llewyrchus wedi dod i'r amlwg ers datganoli, a dylem ddathlu hynny.

"Ond mae hi'r un mor bwysig inni ystyried gwreiddiau'r gwaith newydd cyffrous sy'n ymddangos, a'r traddodiadau y mae'r gwaith yn deillio ohonynt."

Ychwanegodd: "Ymhellach, nid digwyddiad i lenorion a beirniaid yn unig yw hwn, mae'n achlysur i ddarllenwyr o bob cwr a chornel i ddod at ei gilydd i fynegi barn."