Clod i wylwyr y glannau yng Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
Aberystwyth and Borth coastguardsFfynhonnell y llun, Maritime and Coastguard Agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y criw 11 galwad o fewn cyfnod o fis

Mae gwylwyr y glannau yn Aberystwyth a Borth wedi derbyn clod am eu gwaith yn ystod y llifogydd yn gynharach eleni.

Mae Richard Martin, arweinydd gwylwyr y glannau wedi canmol y criw fel rhan o ymgyrch i ddathlu "pencampwyr y glannau".

Dywedodd: "Byddai'r criw yn dweud mai dim ond gwneud eu gwaith oedden nhw, sy'n dweud mwy amdanyn nhw na fedra'i ei roi mewn geiriau."

Cafodd y criw achub eu galw allan 11 o weithiau rhwng Ionawr a Chwefror.

Cafodd Aberystwyth ei daro gan donnau mewn stormydd a ddinistriodd rannau helaeth o'r promenâd.

Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y difrod i bromenâd Aberystwyth yn ddifrifol

Gwyntoedd yn hyrddio

Achosodd glaw, llanw uchel a gwyntoedd cryfion i wylwyr y glannau roi eu hunain mewn perygl i helpu eraill.

Dosbarthodd y criw brydau i bobl oedd yn agored i niwed a'r henoed a rhoddwyd cymorth i bobl wacáu eu cartrefi.

Cafodd clod mawr ei roi i reolwr adran y Cambrian, George Crumpler, oedd yn gweithio wrth i wyntoedd hyrddio Aberystwyth.

Mae'r ymgyrch yn esbonio iddo redeg rhwng tonnau er mwyn achub unigolyn oedd yn llochesu.

Cafodd clod hefyd ei roi i wirfoddolwyr am aberthu amser o'u swyddi llawn amser i estyn llaw.

Meddai Mr Martin: "Mae gwaith unigolion a thimoedd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl, unai mewn canolfannau cydlynu neu ar yr arfordir."