Gallai pecyn diswyddo arwain at wariant anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cynghorwyr wedi pleidleisio o blaid taliad di-swyddo werth £330,000 i Mr Parry-Jones

Mae archwilydd wedi rhybuddio y gallai taliad diswyddo cyn Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro arwain at 'wariant anghyfreithlon'.

Cafodd y taliad i Bryn Parry-Jones ei gymeradwyo yn dilyn pleidlais y cyngor ym mis Hydref, er mwyn dod â'i gyflogaeth i ben.

Yn ôl datganiad Swyddfa Archwilio Cymru, mae'r archwilydd Anthony Barrett wedi rhoi gwybod i'r cyngor "bod ganddo reswm i gredu y bydd penderfyniad y Cyngor i ymrwymo i gytundeb setlo â'r Prif Weithredwr yn arwain at wariant anghyfreithlon".

Ond wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod wedi trafod gyda Swyddfa Archwilio Cymru, a'u bod yn disgwyl i'r rhybudd gael ei dynnu nôl.

Pecyn diswyddo

Roedd disgwyl i Mr Parry-Jones dderbyn pecyn diswyddo gwerth £330,000, a gadael ei swydd ar 31 Hydref.

Pleidleisiodd 29 o gynghorwyr o blaid y cynnig a phleidleisiodd 23 o gynghorwyr yn ei erbyn.

Daw hyn yn sgil ffrae ynghylch adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Ionawr oedd yn dweud fod taliadau a dderbyniodd Mr Parry-Jones yn lle cyfraniadau pensiwn yn "anghyfreithlon".

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr Archwilydd bod taliadau i swyddogion Cynghorau Sir Penfro a Sir Caerfyrddin yn anghyfreithlon

Daeth dau ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw i'r casgliad nad oedd tystiolaeth ei fod wedi troseddu.

Ond fe gafodd pwyllgor arbennig ei sefydlu er mwyn ystyried ei ymddygiad cyffredinol wedi i'r cyngor basio pleidlais o ddiffyg hyder ynddo.

'Gwariant anghyfreithlon'

Mae'r hysbysiad gan archwilwyr nawr yn golygu na fydd modd cwblhau'r taliad tra bod yr hysbysiad mewn grym.

Dywedodd Mr Barrett: "Ar ôl ystyried yn ofalus, mae gen i reswm i gredu y bydd Cyngor Sir Penfro yn gwario arian yn anghyfreithlon os bydd yn parhau â'i gytundeb setlo cyfredol â'r Prif Weithredwr, Bryn Parry-Jones.

"Am y rheswm hwn, rwy'n teimlo nad oes gen i unrhyw ddewis ond cyflawni fy nghyfrifoldebau statudol a chymryd y cam hwn nad yw wedi ei gymryd o'r blaen."

Straeon perthnasol