Arwyddo cytundeb tir i adeiladu pwerdy biomas Môn

Cyhoeddwyd

Mae cynllun i adeiladu pwerdy biomas ar Ynys Môn, gan greu hyd at 500 o swyddi, wedi cymryd cam ymlaen ar ôl i'r datblygwyr gytuno i brynu'r safle.

Mae Lateral Eco Parks wedi cytuno i brynu hen safle Alwminiwm Môn yng Nghaergybi.

Y disgwyl yw y bydd y gwerthiant wedi ei gwblhau erbyn y Gwanwyn yn 2015.

Gobaith Lateral Eco Parks yw y bydd y safle yn cynhyrchu digon o ynni ar gyfer 300,000 o dai pan fydd yn dechrau gweithredu yn 2017.

Daeth y gwaith cynhyrchu alwminiwm i ben yn Alwminiwm Môn yn 2009, gyda 400 o bobl yn colli eu gwaith.

Cafodd y tir ei rannu yn ddau, ac mae un datblygwr eisoes yn bwriadu adeiladu parc hamdden a bythynnod gwyliau ar un rhan.

Yn ôl pennaeth Lateral Eco Parks, Sean McCormick, bydd y safle yn un o'r goreuon yn y byd, a safle i Gymru fod yn falch ohono.

Mae Arweinydd Cyngor Môn wedi croesawu'r newyddion. Dywedodd y Cynghorydd Ieuan Williams: "Rydyn ni wedi gweithio'n galed gydag Alwminiwm Môn, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i sicrhau bod y safle yn gadael rhywbeth ar ei ôl i Gaergybi a'r Ynys yn ei gyfanrwydd.

"Bydd hwn yn hwb fawr i economi'r ynys ac rydw i'n edrych ymlaen at weld cynlluniau ar gyfer y ganolfan biomas yn cael eu gwireddu dros y blynyddoedd nesaf."

Dywedodd AS Môn, Albert Owen, bod y cytundeb yn dangos bod yr ynys yn barod i gyflawni cynllun mawr fyddai'n creu swyddi o safon i'r ardal.

Straeon perthnasol