Dedfrydu cwmni sgrap wnaeth 'anwybyddu' rhybudd

  • Cyhoeddwyd
Safle'r cwmni sgrapFfynhonnell y llun, Natural Resources Wales
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y dystiolaeth, roedd y diffynyddion wedi gwneud elw o dros £1 miliwn o'r busnes.

Mae teulu o Sir Benfro fu'n rhedeg cwmni sgrap yn anghyfreithlon wedi derbyn gorchymyn i gwblhau gwaith di-dâl yn y gymuned.

Roedd George Jones, 57 oed, ei bartner Jenny Frearson, 46 oed, a'i fab Nenning Jones, 34 oed, wedi gwneud elw o dros £1 miliwn o'r busnes, yn ôl y dystiolaeth glywodd Llys y Goron Abertawe.

Plediodd y tri'n euog i nifer o droseddau amgylcheddol, gan gynnwys gweithredu heb drwydded.

Roedden nhw wedi anwybyddu sawl rhybudd am ddiogelwch y safle yng Nghilgeti.

Pryderon

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi codi pryderon ynglŷn â maint y safle, a oedd wedi'i leoli ar Faes Awyr Carew.

Yn ogystal clywodd y llys y gallai llygredd o'r safle fod wedi mynd mewn i gyflenwad dŵr yfed y sir.

Roedd y diffynyddion wedi parhau i weithredu er iddyn nhw dderbyn gorchymyn i gau'r giatiau a pheidio â derbyn mwy o sgrap.

Roedd CNC wedi cynnal ymchwiliad i'r ffordd roedd y cwmni'n cael ei redeg ynghyd â storio metal sgrap a gwastraff arall yn anghyfreithlon rhwng Mehefin 2011 a Mai 2012.

Daeth yr ymchwiliad i'r casgliad bod problemau ynglŷn â draeniau, a bod deunyddiau fel teiars, batris, hen geir a drymiau olew yn cael eu storio yn rhannau anghywir y safle.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth ymchwiliad Cyfoeth Naturiol Cymru i'r casgliad bod problemau ynglŷn â draeniau a bod deunyddiau yn cael eu storio yn anghywir.

Agwedd ddi-hid

Dywedodd y Barnwr Paul Thomas QC wrth y teulu: "Nid yw'r rheolau'n bodoli oherwydd bod rhywun eisiau hollti blew, ond er mwyn gwarchod yr amgylchedd a'r bobl sy'n byw yn yr ardal."

Clywodd y llys bod perygl y gallai llygredd o'r safle fod wedi mynd mewn i ffynhonnell ddŵr tanddaearol gerllaw. Mae'r dŵr hwnnw'n cael ei ddefnyddio yn Sir Benfro fel cronfa ddŵr os oes sychder.

Ychwanegodd y Barnwr Thomas: "Yn yr achos hwn, roedd cryn dipyn o hwylio'n agos at y gwynt, ac agwedd gyffredinol ddi-hid."

Derbyniodd y diffynyddion orchmynion goruchwylio cymunedol:

  • Derbyniodd George Jones, sydd wedi'i gael yn euog o drosedd debyg yn y gorffennol, orchymyn goruchwylio cymunedol am ddwy flynedd a bydd yn rhaid iddo gwblhau 260 awr o waith di-dâl.
  • Derbyniodd Nenning Jones orchymyn goruchwylio cymunedol am 12 mis a bydd yn rhaid iddo gwblhau 160 awr o waith di-dâl.
  • Derbyniodd Jenny Frearson orchymyn goruchwylio cymunedol am 12 mis a bydd yn rhaid iddi gwblhau 50 awr o waith di-dâl.

Mae busnes sgrap yn parhau i weithredu oddi ar y safle, ond mae'r cwmni hwnnw bellach yn cyd-fynd â'r rheolau.