Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

  • Cyhoeddwyd
Jeremy Hunt
Disgrifiad o’r llun,
Jeremy Hunt yn feirniadol o stiwardiaeth y Llywodraeth Lafur o'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol

Anaml y ceir sylw i faterion Cymru yn y wasg Brydeinig, ond yr wythnos hon, gyda'r Daily Mail yn ymuno yn ymgyrch Jeremy Hunt yn erbyn stiwardiaeth y Llywodraeth Lafur o'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, ryw ddarllen digon anghysurus ydi wedi bod i unrhyw un yr ochr yma i Glawdd Offa.

Ac mae sawl blogiwr wedi ymateb gan weld elfennau gwahanol yn y stori.

I Vaughan Roderick roedd hi'n dipyn o syndod na fanteisiodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, ar y gôl agored hwn, gan golli cyfle i gynnig ambell i ddyfyniad bachog i newyddiadurwyr y Mail.

Ond dyw gwleidyddiaeth ddim mor syml â hynny mae'n amlwg.

Y prif reswm am gadw draw o'r pwnc, yn ôl Vaughan, yw bod ymosodiadau ar wasanaeth iechyd Cymru yn dipyn o gleddyf daufiniog i'r Ceidwadwyr Cymreig.

Er bod cefnogaeth i Lafur wedi gostwng, dyw cefnogaeth i'r Ceidwadwyr ddim wedi codi, ac yn sicr nid at y blaid las y mae pobl sy'n poeni am y gwasanaeth iechyd yn tueddu i droi.

Hefyd, mae ymosodiadau o ochr draw i Glawdd Offa yn gallu cael eu gweld fel ymosodiadau ar Gymru a dyw'r Torïaid ddim yn dymuno cael eu gweld ar yr ochr anghywir yn y 'ni a nhw' bach arbennig yna.

Mae Blog Menai'n cytuno, gan weld y gallai ymgyrch Hunt a'r Mail niweidio'r Toriaid yng Nghymru.

Mae agwedd y cyhoedd yng Nghymru tuag at y Gwasanaeth Iechyd yn fwy cadarnhaol nag ydyw yn Lloegr, meddai, a'r Gwasanaeth Iechyd ydi prif gyflogwr y wlad.

Mae bron pawb sy'n byw yng Nghymru yn gwybod bod y Gwasanaeth Iechyd a'i weithwyr yn ofalgar ac eithaf effeithiol.

Dydi'r darlun o wasanaeth sydd yn methu'n llwyr ddim am daro deuddeg - mae gan bron i bawb brofiad o'r Gwasanaeth Iechyd - a phrofiad cadarnhaol ydi hwnnw yn amlach na pheidio.

Ffynhonnell y llun, Daily Mail front page
Disgrifiad o’r llun,
A yw'r wasg Brydeinig yn gymwys i adrodd ar y newyddion yng Nghymru?

Ond yr hyn mae'r ffrwgwd yn ei wneud yn ôl Ifan Morgan Jones ar Ffrwti yw ein hatgoffa ynglŷn â pham nad yw'r wasg Brydeinig bellach yn gymwys i adrodd ar y newyddion yng Nghymru, a'r gwir yw meddai nad oes unrhyw reswm da iddyn nhw wneud hynny.

Canran fechan iawn o ddarllenwyr y Mail, y Guardian, neu unrhyw bapur arall, sy'n trigo yng Nghymru, dydyn nhw ddim chwaith y math o bobl - ifanc, cefnog - y mae'r hysbysebwyr am eu cyrraedd.

Beth sydd ei angen yw papur newydd digidol cenedlaethol ac annibynnol yng Nghymru - a hwnnw'n bapur Saesneg.

Mae angen un am ein bod ni bellach yn genedl ar wahân - nid ym meddyliau penboethiaid cenedlaetholgar yn unig ond ym mhob ystyr arall, llywodraethol a chyfreithiol, hefyd.

Nid yw'n beth iach mewn unrhyw ddemocratiaeth bod y bobl yn derbyn gwybodaeth sydd ddim yn berthnasol iddyn nhw, a heb glywed newyddion am faterion sydd yn effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Ond dyna'r sefyllfa yng Nghymru heddiw.

Ond at gwestiwn pwysig yr wythnos - ydi Zumba yn chwaraeon neu'n ddim mwy na gweithgaredd hamdden?

Diffiniad Phil Stead o chwaraeon, fel y dywed wrthym yn Golwg, yw gweithgaredd cystadleuol sy'n peri i rywun chwysu, ac er bod pobl yn chwysu mewn dosbarth Zumba, i Phil, jiglo o gwmpas maen nhw i bob pwrpas - neu o leiaf dyna oedd ei farn tan iddo ddarganfod fod Cwpan y Byd Zumba wedi'i chynnal yn Ffrainc y llynedd, a dyna roi yntau yn ei le, wrth iddo orfod cytuno â Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru, fod Zumba felly'n haeddu cael ei gynnwys dan label chwaraeon.

O na fyddai pob cwestiwn mawr mor hawdd ei ateb…