'Storm berffaith' Cyfoeth Naturiol Cymru

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am atal llifogydd a choedwigaeth.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn wynebu "storm ariannol berffaith", yn ôl Plaid Cymru.

Sefydlwyd y corff flwyddyn a hanner yn ôl ac mae eisoes y gweithredu o dan ddiffyg ariannol mawr.

Yn ôl Plaid Cymru, mae'r corff yn wynebu toriadau o £7 miliwn y flwyddyn nesaf, ddwywaith gwaeth na'r disgwyl.

Mi fydd y gweinidog adnoddau naturiol Carl Sargeant yn ymddangos o flaen pwyllgor amgylchedd y Cynulliad ddydd Iau.

Un fydd yn ei holi ydy Llŷr Gruffydd, AC Plaid Cymru, sy'n yn dweud fod y corff yn wynebu "storm berffaith" yn ariannol.

"Mae'r cefndir ariannol yn golygu bydd sefyllfa wael yn sicr o waethygu. Rydym yn gweld toriadau staffio arwyddocaol, fydd yn cael effaith clir ar wasanaethau ac eisoes mae sôn am werthu tir er mwyn cau'r bwlch ariannol."

Cafodd CNC ei sefydlu yn 2013 er mwyn uno dyletswyddau'r Cyngor Cefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth. Mae ganddo gyfrifoldeb am atal llifogydd, rheoleiddio pwerdai a chadwraeth.

Mae'r gwasanaeth newydd hefyd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar yr amgylchedd, a rheoli coedwigoedd yn fasnachol, a gyda chyllideb o £180 miliwn eleni.

Yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, mi fydd adran adnoddau naturiol Carl Sargeant yn Llywodraeth Cymru yn colli £32 miliwn o'u cyllideb, a rhan o hynny fydd torri ar wariant Cyfoeth Naturiol Cymru.

Poeni am effeithiau colli staff a thorri gwasanaethau y mae aelodau'r gwrthbleidiau yn y Cynulliad, fel Antoinette Sandbach ar ran y Ceidwadwyr.

Yn ôl Ms Sandbach: "Mae pryderon mawr am wasanaethau atal llifogydd a phryder am yr holl bethau eraill fel coedwigaeth - mae pob un o wasanaethau'r corff yn wynebu risg."

Un o brif ddyletswyddau'r gwasanaeth amgylchedd newydd ydy rhybuddio pobl i warchod eu heiddo a'u cartrefi pan fo llifogydd.

Mae rhai gwleidyddion fel y Democrat Rhyddfrydol Aled Roberts yn holi a fydd modd gwarchod gwaith y corff yn y dyfodol.

Yn ôl Mr Roberts: "Da ni'n gofyn am fwy o wybodaeth gan y gweinidog, a 'da ni angen gwybod beth yw'r cynlluniau ar gyfer y diffyg."

O blith gweithlu o 2,000 y llynedd fe adawodd 177 o bobl eu gwaith yn wirfoddol.

Y sôn eleni, yn answyddogol hyd yma, ydy y bydd 100 arall yn gadael.

Bu'r gwrthbleidiau yn mynegi pryder am wariant sylweddol ar dechnoleg gwybodaeth a chost pensiynau'r staff ddwy flynedd yn ôl, ac maen nhw'n teimlo bod eu gofidiau yn cael eu gwireddu.

Doedd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ddim am siarad gan nad ydy'u cyllideb y flwyddyn nesaf wedi ei chyhoeddi eto.

Gwrthododd y gweinidog Carl Sargeant gais am gyfweliad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol