Pencadlys S4C: Arwyddo cytundeb

Published
image captionCafodd y cytundeb ei arwyddo nos Lun

Mae S4C a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant wedi arwyddo cytundeb fframwaith i symud pencadlys y sianel o Gaerdydd i Gaerfyrddin erbyn 2018.

Fe benderfynodd Awdurdod y Sianel ym mis Mawrth bod cais Caerfyrddin yn rhagori ar un Caernarfon, ond mae yna drafodaethau wedi bod dros y misoedd diwethaf i drafod union delerau'r cytundeb rhwng S4C a'r Brifysgol.

Ar gampws y Brifysgol nos Lun, cafodd y cytundeb ei arwyddo gan yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C.

Fe fydd y ddogfen nawr yn golygu bod modd paratoi amserlen ffurfiol ar gyfer y gwaith, gyda'r bwriad o sicrhau bod y pencadlys yn weithredol erbyn 2018.

media captionHuw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C

'Cynllun uchelgeisiol'

Fe fydd tua 50 o swyddi yn symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin, ond mae yna obeithion y bydd rhagor o swyddi yn dilyn wrth i gwmnïau cynhyrchu ymsefydlu yn Sir Gaerfyrddin.

Wrth arwyddo'r cytundeb fframwaith, meddai Huw Jones: "Mae arwyddo'r Cytundeb Fframwaith hwn gyda'r Brifysgol yn garreg filltir bwysig iawn.

"Dyma gadarnhau y byddwn yn bwrw ymlaen gyda'r cynllun uchelgeisiol hwn yn dilyn y datganiad o fwriad a gyhoeddwyd rai misoedd yn ôl."

image captionArgraff artist o'r adeilad newydd yng Nghaerfyrddin
image captionY safle lle bydd pencadlys newydd S4C yn cael ei hadeiladu

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Brifysgol: "Y mae'r datblygiad hwn yn golygu adeiladu adeilad pwrpasol ac eiconig a fydd yn gartref i S4C ac yn gatalydd ar gyfer hyrwyddo creadigrwydd ar draws y rhanbarth ac yn genedlaethol.

"Mae'r weledigaeth yn un uchelgeisiol sy'n cynnig cyfle i greu endid unigryw a chyffrous a gaiff effaith gadarnhaol ar economi, cymunedau a'r defnydd o'r Gymraeg ar draws y De Orllewin. "

Y cam nesaf wedi arwyddo'r cytundeb fframwaith yw sefydlu bwrdd prosiect, gyda chynrychiolwyr o'r Brifysgol ac S4C, a fydd yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun.

Straeon perthnasol