URC: O blaid penodi cyfarwyddwyr annibynnol

Iwan Griffiths
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Mae'r cam wedi ei gymryd sy'n debygol o arwain at benodi merch i fwrdd Undeb Rygbi Cymru am y tro cyntaf ers ei ffurfio 133 o flynyddoedd yn ôl.

Yng nghyfarfod cyffredinol yr undeb, a chyda mwyafrif o dros 75%, fe bleidleisiodd y clybiau o blaid penodi dau gyfarwyddwr newydd annibynnol i'r bwrdd.

Mewn sefyllfa ddelfrydol, cytunwyd y byddai un o'r aelodau hynny yn fenyw.

Y bwriad yw chwilio am ddau aelod annibynnol o fyd busnes yn hytrach na'r byd rygbi, ac wedi proses dryloyw i chwilio am yr unigolion mwyaf delfrydol, fe fydd y bwrdd, yn hytrach na'r clybiau yn penodi'r ddau gyfarwyddwr newydd.

Wedi cyfarfod tair awr ym Mhort Talbot, penderfynodd y clybiau hefyd i gymeradwyo'r cynnig i gyfyngu cyfnod aelodau'r bwrdd i 12 mlynedd.

Ni fydd y rheol hon yn berthnasol i'r aelodau sydd wedi eu penodi cyn heddiw, ond mi fydd yn dod i rym o'r cyfnod hwn ymlaen.

'Diwrnod pwysig'

Dywedodd Roger Lewis, Prif Weithredwr URC:

"Roedd heddiw yn ddiwrnod pwysig i'r undeb oherwydd ry' ni 'di dechrau'r broses o ddiwygio cyfansoddiad Undeb Rygbi Cymru.

"Dyma'r dechrau, rhaid i ni barhau gyda'r gwaith.

"Fe bleidleisiodd yr aelodau heddi' gyda mwyafrif clir o blaid penodi dau gyfarwyddwr annibynnol i'r bwrdd, ac mi fyddwn ni'n anelu i sicrhau fod un o'r rheiny yn ferch, ac mae hynny'n beth da i'r gêm yng Nghymru."

Roedd y cyfarfod cyffredinol yn ddiwedd ar gyfnod o 11 mlynedd i David Pickering fel Cadeirydd URC.

Dywedodd Pickering:

"I fi, mae heddiw'n ddiwrnod i ddathlu. Dw i wedi rhoi o fy ngorau.

"Yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd, mae Cymru wedi ennill pedair Pencampwriaeth, tair Camp Lawn, mae'r tim saith bob ochr wedi ennill Cwpan y Byd ac mae dyled yr undeb wedi ei ostwng o £70 miliwn i £15 miliwn.

"Alla'i ddim fod wedi gofyn am fwy fel Cadeirydd."

Cadeirydd newydd

Fe fydd bwrdd yr Undeb yn cwrdd nos Fawrth er mwyn ethol cadeirydd newydd.

Mae Gareth Davies wedi ei ddisgrifio fel olynydd posib i Mr Pickering.

Yn Brif Weithredwr ar ranbarth y Dreigiau, mae cyn-faswr Cymru a'r Llewod eisoes wedi ymgymryd â swyddi o statws gyda BBC Cymru, S4C, Cyngor Chwaraeon Cymru, a chyda'r Post Brenhinol.