Ymosodiad Rhydaman: Dyn mewn cyflwr difrifol

Cyhoeddwyd

Mae dyn mewn cyflwr difrifol yn dilyn ymosodiad yn Rhydaman nos Sadwrn.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad y tu allan i eiddo ar Ffordd Penybanc yn y dre' tua 9.30pm.

Fe gafodd dyn 41 oed ei gludo i Ysbyty Treforys, lle mae'n parhau i fod mewn cyflwr difrifol.

Mae dau ddyn wedi eu harestio, ac wedi eu cadw yn y ddalfa.

Nawr, mae Heddlu Dyfed-Powys yn galw ar unrhyw dystion neu unrhywun â gwybodaeth am y digwyddiad, i gysylltu â nhw ar frys drwy ffonio 101.