Dwyn ffôn symudol: Bil o £15,000

Published
image captionMae Osian Rhys Edwards yn wynebu bil o £15,000 wedi i rywun ddwyn ei ffôn

Wedi i rywun ddwyn ei ffôn symudol ganddo ar ei wyliau yn Barcelona, mae dyn o Harlech yng Ngwynedd yn wynebu costau o £15,000.

Mae cwmni Vodafone yn dweud mai Osian Rhys Edwards sydd rwan yn gyfrifol am dalu'r miloedd mewn galwadau gafodd eu gwneud gan y lladron.

Roedd Mr Edwards - sy'n athro mewn ysgol gynradd - a'i ffrindiau ar eu ffordd yn ôl i'r hostel lle'r oedden nhw'n aros, wedi iddyn nhw fod mewn cyngerdd.

Fe aeth y criw ar goll, a daeth dyn atyn nhw a gofyn iddyn nhw oedden nhw angen cymorth. Wedi i'r dyn eu helpu, a dangos y ffordd i'r hostel iddyn nhw - fe sylwodd Mr Edwards fod ei ffôn ar goll.

Yn ôl Mr Edwards, fe ffoniodd Vodafone yn syth, gan egluro ei fod yn Barcelona, a bod ei ffôn wedi cael ei ddwyn.

Mae'n dweud ei fod wedi cael cyngor i ffonio'r cwmni eto wedi iddo gyrraedd adref, er mwyn cadarnhau rhif unigryw y ffôn - yr IMEI.

'Coblyn o sioc'

Pan ddychwelodd y criw i Gymru, fe ffoniodd Mr Edwards Vodafone eto, a chafodd wybod nad oedd ei ffôn wedi gael ei ganslo tan ddeuddydd wedi iddo ffonio'n cwmni am y tro cyntaf.

Yna, fe ddywedodd Mr Edwards iddo cael "coblyn o sioc" pan gafodd neges destun ychydig wythnosau wedi hynny, yn dweud wrtho bod ei fil diweddara' yn £15,000.

Pan edrychodd yn fanylach ar y bil, fe ddaeth i'r amlwg fod y galwadau drud wedi eu gwneud mewn pedair awr, wedi i'w ffôn gael ei ddwyn.

Wrth geisio egluro i Vodafone, mae Mr Edwards yn honni fod y cwmni wedi dweud wrtho nad oedd cofnod o'i alwad wreiddiol, a bod eu cofnodion yn cael eu dileu wedi 60 diwrnod.

Nawr, mae Mr Edwards yn dweud ei fod yn poeni y bydd y bil yn effeithio ar ei fywyd yn hirdymor, gan y bydd yn ymddangos ar ei sgôr gredyd os na chaiff y broblem ei datrys.

Mae'n dweud y bydd "yn cwffio i'r eithaf" i osgoi talu'r bil.

Cwtogiad o 30%

Yn ôl Vodafone, mae'n nhw wedi cynnig cwtogi'r bil o 30%, fyddai'n golygu y byddai'n rhaid iddo dalu £10,500.

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau i'r wasg, mae'r cwmni yn dweud bod perchennog y ffôn yn gyfrifol am unrhyw gostau sydd yn codi tan bod galwad yn cael ei wneud i gadarnhau fod y ffôn wedi mynd ar goll.