Methu dod i benderfyniad am benodi'r Comisiynydd Plant nesaf

  • Cyhoeddwyd
Keith Towler
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tri o ymgeiswyr ar y rhestr fer i olynu Keith Towler sydd wedi bod yn y swydd ers Mawrth 2008.

Mae BBC Cymru ar ddeall bod panel wedi methu dod i benderfyniad ynglŷn â phenodi'r Comisiynydd Plant nesaf.

Roedd y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y swydd yng nghanol mis Mai, ond yn dilyn cyfres o gyfweliadau cafodd yr ymgeiswyr wybod nad oedd penderfyniad wedi'i wneud.

Cafodd yr ymgeiswyr eu cyfweld eto ym mis Medi, a hynny gan grŵp trawsbleidiol o aelodau'r cynulliad a phobl ifanc.

Roedd tri o ymgeiswyr ar y rhestr fer i olynu Keith Towler sydd wedi bod yn y swydd ers Mawrth 2008. Bydd yn gadael y swydd ar ddiwedd mis Chwefror.

'Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru'

Dywedodd Mr Towler: "Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw penodi Comisiynydd Plant nesaf Cymru. Ar hyn o bryd ein blaenoriaeth yw cwblhau gwaith uchelgeisiol y Comisiynydd presennol i hybu a diogelu hawliau a lles plant, gan baratoi'r gorau gallwn ni ar gyfer croesawu'r Comisiynydd newydd ar 1 Mawrth 2015."

Mae un o'r ymgeiswyr, Helen Mary Jones, wedi tynnu ei chais yn ôl wedi iddi gael ei henwebu fel ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Llanelli yn etholiad y Cynulliad yn 2016.

Mae'r cyfrifoldeb dros gadarnhau'r penodiad wedi ei drosglwyddo o ddwylo Jeff Cuthbert i Lesley Griffiths y mis diwethaf, a hynny'n dilyn ad-drefnu'r cabinet ym Mae Caerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae honiadau bod y panel wedi methu cael hyd i ymgeisydd addas ar gyfer swydd y Comisiynydd Plant yn anghywir. Bydd y gweinidog yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig yr wythnos yma, gan gyflwyno'r sefyllfa ddiweddaraf a'r camau nesaf."

Roedd y broses recriwtio yn cael ei chynnal yng nghanol adolygiad Llywodraeth Cymru o swydd Comisiynydd Plant Cymru. Bydd canlyniadau'r adolygiad yn cael eu cyflwyno i'r gweinidog ym mis Rhagfyr.