Ymchwiliad troseddol i daliadau Bryn Parry-Jones ar ben

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry-Jones

Mae'r heddlu wedi dweud bod eu hymchwiliad i brif weithredwr Cyngor Penfro, Bryn Parry-Jones, wedi dod i ben ac nad oes tystiolaeth bod unrhyw drosedd wedi digwydd.

Ym mis Ionawr eleni penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru fod Cyngor Penfro wedi gwethredu y tu hwnt i'w bwerau ac yn anhyfreithlon drwy roi taliadau pensiwn i gyflog Mr Parry-Jones ac un uwch swyddog arall.

Roedd y ddau wedi derbyn taliadau pensiwn yn uniongyrchol er mwyn osgoi trethi, ac arweiniodd y penderfyniad at ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys: "Mae ymchwiliad annibynnol gan Heddlu Sir Gaerloyw wedi cadarnhau iddyn nhw beidio â darganfod unrhyw dystiolaeth o weithred droseddol.

"O ganlyniad ni fydd Heddlu Dyfed-Powys yn cymryd unrhyw gamau pellach. Rydym wedi rhoi gwybod i'r awdurdod lleol am ein penderfyniad."

Ym mis Mai daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni mewn cysylltiad â thaliadau i'r swyddogion.

Ond yna ym mis Gorffennaf cyhoeddodd yr heddlu bod tystiolaeth newydd wedi dod i'r fei a'u bod am gynnal ail ymchwiliad.

Mae cyhoeddiad diweddaraf yr heddlu heddiw yn deillio o'r ail ymchwiliad.

Yn y cyfamser, mae'r cyngor wedi penodi Person Annibynnol Dynodedig i ymchwilio i honiadau ynglŷn ag ymddygiad y prif weithredwr.