Tân Llanrwst: dau ddyn wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi marw ar ôl tân mewn fflat yn Llanrwst yn oriau mân bore Gwener.

Fe ddatgelwyd bod dyn 19 oed wedi marw yn ystod y bore. Fe ddaeth cadarnhad o farwolaeth dyn 39 oed yn hwyrach. Roedd wedi cael ei gludo i'r ysbyty mewn cyflwr difrifol yn dilyn y digwyddiad.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Sgwâr Ancaster toc wedi chwech y bore 'ma.

Bu criwiau o Lanrwst, Conwy, Bae Colwyn a Llandudno, ac ysgol blatfform o'r Rhyl yn ceisio diffodd y fflamau.

Yn ôl llefarydd ar ran y gwasanaeth ambiwlans, fe aeth parafeddygon mewn cerbyd ymateb brys a thri ambiwlans i Lanrwst a chafodd dyn ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd.

Dianc

Fe lwyddodd dyn arall 48 oed i ddianc o'r fflat heb anaf.

Bu'r A470 ynghau i'r ddau gyfeiriad drwy ganol y dref am oriau.

Mewn datganiad fe ddywedodd yr Uwch Arolygydd Steve Williams: "Yn dilyn ymchwiliad cychwynnol y Gwasanaeth Tân a'r heddlu, mae ymchwilwyr o'r farn nad oedd trosedd.

"Yn anffodus, bu farw'r dyn 39 oed a gafodd ei gludo i'r ysbyty."

"Rydym yn cynnig ein cydymdeimlad i deulu a ffrindiau'r dynion wedi'r digwyddiad trasig yma. Mae'r crwner wedi ei hysbysu o'r marwolaethau."

Dylai unrhywun â gwybodaeth am y tân gysylltu â'r heddlu ar 101 a nodi'r cyfeirnod R159822.