Trydarswyd: Eich Straeon Chi

  • Cyhoeddwyd
Manon Wyn
Disgrifiad o’r llun,
Manon Wyn
Gollyngodd ei braich dros ochr y gwely a llyfodd y ci ei llaw gan dawelu ei meddwl. Wyddai hi ddim bryd hynny nad y ci oedd yno
Disgrifiad o’r llun,
Leusa Fflur Llewelyn
Disgrifiad o’r llun,
Ifan Morgan Jones
Disgrifiad o’r llun,
Gary Slaymaker
Disgrifiad o’r llun,
Rhys ap Trefor
Disgrifiad o’r llun,
Adran Llythrennedd Gŵyr
Disgrifiad o’r llun,
Cymru Fyw
Disgrifiad o’r llun,
Elen Wyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Caryl Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Aled Illtud
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri ap Dyfrig
Disgrifiad o’r llun,
Owain Llŷr
Disgrifiad o’r llun,
Adran Gymraeg y Strade
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Clubb
Disgrifiad o’r llun,
Iestyn ap Dafydd
Disgrifiad o’r llun,
Gruffudd Eifion Owen