Tri achos Hepatitis A mewn ysgolion yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae tri achos o Hepatitis A mewn ysgolion yng Nghaerdydd.

Roedd y tri pherson yn mynychu ysgolion gwahanol.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod un ohonyn nhw wedi dal yr haint y tu allan i'r DU.

Mae 20 o bobl fu mewn cysylltiad agos â'r unigolion wedi cael cynnig brechiadau.

Does dim arwydd fod yr haint wedi lledu ymhellach hyd yn hyn.

Mae'r tair ysgol wedi derbyn cyngor ar rwystro'r haint.

'Risg isel'

Fe ddywedodd Dr Gwen Lowe, ymgynghorydd ar reoli afiechydon heintus Iechyd Cyhoedd Cymru: "'Dy ni'n hyderus - hyd yn hyn - fod bob cam wedi ei gymryd, a bod y risg i'r cyhoedd yn parhau i fod yn isel.

"'Dy ni'n parhau i weithio i ymchwilio i'r achosion a darparu cyngor i rieni, staff a disgyblion.

"Mae Hepatitis A yn haint byrdymor, fel arfer. Mae'r symptomau'n hynod amhleserus, ond dyw'r haint ddim yn aml yn ddifrifol.

"Mae symptomau'n debyg i ffliw, ac yn cynnwys blinder, poenau, cur pen a gwres, yn ogystal â diffyg awydd bwyd, cyfogi, poen bol, clwyf melyn a chroen coslyd."

Anghyffredin

Ychwanegodd Dr Lowe y dylid cysylltu â meddyg teulu os oes pryder ynglŷn ag iechyd unigolyn.

Dyw brechiad Hepatitis A ddim yn cael ei gynnig gan y gwasanaeth iechyd fel rheol, gan nad yw'r haint yn gyffredin yn y DU - dim 13 achos oedd yng Nghymru yn 2012.

Er hyn, mae'r brechiad yn cael ei argymell i unrhywun sy'n bwriadu teithio i wlad lle mae'r haint yn fwy cyffredin - Affrica, Asia, America Ganol a de a dwyrain Ewrop.