Ysgoloriaeth Bryn Terfel i Enlli Parri

  • Cyhoeddwyd
Enlli Parri gyda'i medalFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Enlli Parri gyda'i medal

Enlli Parri, dawnswraig werin sy'n wreiddiol o Gaerdydd, gipiodd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2014.

Cafodd y wobr ei chyflwyno wedi noson o gystadlu yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, nos Sul.

Enillodd Enlli - sy'n gyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Plasmawr yn y brifddinas - am ei chyfuniad o glocsio a'i pherfformiad ar y ffliwt.

Am y tro cynta' yn hanes y gystadleuaeth, roedd 'na chwech o enillwyr Eisteddfod yr Urdd eleni wedi'u dewis i berfformio yn y rownd derfynol, a hynny allan o'r naw cystadleuaeth i bobl ifanc o dan 25 oed.

Y beirniaid oedd Eirlys Britten, Cefin Roberts, Gwyn L. Williams, Eirian Owen a Dafydd Huw.

Y traddodiadol a'r cyfoes

Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth, cafodd ddosbarth meistr gan Cerian Phillips, sydd ei hun wedi cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn y gorffennol.

Mae Enlli bellach yn byw yn Llundain a newydd gychwyn cwrs BMus yn y Guildhall.

Meddai Enlli: "Ges i gymaint o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i - o'n i ffili credu'r peth! Dwi wedi bod yn paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth ers peth amser, a hoffwn ddiolch i Gapel Minnie Street am gael defnyddio eu festri er mwyn cael digon o ofod i ymarfer!

"Rydw i am ddefnyddio'r arian i ddatblygu fy sgiliau fel cerddor gan fy mod newydd gychwyn cwrs yn Llundain yn astudio'r ffliwt. Byddaf yn parhau i ddawnsio, ond mae hynny yn bennaf fel pleser!"

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Enlli Parri yn derbyn gwobr ariannol o £4,000

'Perfformiad arbennig iawn'

Yn ôl Cefin Roberts, un o'r beirniaid: "Mi oeddem ni fel panel yn hapus iawn gyda'r chwech berfformiodd heno, ac roedd y safon yn uchel iawn. Mi fu cryn drafod, ac roedd yn agos iawn, ond roedd pawb yn gytûn yn y diwedd mai Enlli oedd yn haeddu ennill.

"Rhoddodd berfformiad arbennig iawn, gan gyfathrebu yn wych gyda'r gynulleidfa o ystyried ei bod mor ifanc.

"Roedd i weld wedi ymlacio wrth berfformio ac yn mwynhau ei hun. Ei chryfder mwyaf oedd fod ganddi amryw o sgiliau ond yn gallu cyrraedd a chyffwrdd pawb yn y gynulleidfa i'r sedd gefn un."

'Hwb gwerthfawr'

Ychwanegodd Aled Siôn Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd: "Cawsom noson wych yng Nghanolfan y Celfyddydau nos Sul, ac mae'r safon a welwyd yn brawf o'r hyn a welwn yn flynyddol ar lwyfan cenedlaethol yr Urdd.

"Rwyf yn hyderus y bydd yr ysgoloriaeth hon yn rhoi hwb gwerthfawr i yrfa berfformio Enlli ac edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei hanes yn y dyfodol."

Cafodd yr Ysgoloriaeth ei sefydlu 'nôl yn 1999, gyda'r nod o feithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â'r wobr ariannol o £4,000, mae'r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw'r enillydd gyda'r canwr enwog Bryn Terfel, sydd yn gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol