Cwest llifogydd: Dynes wedi dewis aros yn ei chartref

Cyhoeddwyd

Mae cwest i farwolaeth dynes foddodd yn ei chartref yn dilyn llifogydd difrifol wedi clywed ei bod wedi gwrthod cynnig i adael ei chartref.

Bu farw Margaret Hughes, 91, yn ei chartref yn Llanelwy ym mis Tachwedd 2012.

Ddydd Iau, clywodd y cwest yn Rhuthun gan Stephen Green, oedd yn 'nabod Mrs Hughes gan fod ei nain yn byw drws nesaf ar stad Tai'r Felin.

Dywedodd ei fod wedi bod i dŷ Mrs Hughes ar Dachwedd 27, a'i bod hi wedi penderfynu aros yn ei chartref.

'Agored i niwed'

Roedd Mr Green yn aros gyda'i rieni ar stryd gyfagos yn Llanelwy yn ystod y llifogydd.

Aeth i weld ei nain, Davina Jones, oedd yn byw yn 4 Tai'r Felin, a chan fod Mrs Hughes yn byw drws nesaf, ac yn "agored i niwed", aeth i'w chartref hi hefyd.

Dywedodd Mr Green wrthi y byddai'n well iddi ddod gyda nhw i rywle diogelach.

Ychwanegodd nad oedd y dŵr wedi cyrraedd cartref Mrs Hughes bryd hynny, a'i bod hi wedi penderfynu aros yno.

"Roedd hi'n edrych fel ei bod hi'n ystyried y peth," meddai Mr Green. "Ond penderfynodd hi beidio a chaeodd y drws.

"Roedd hi'n hen ond roedd hi'n deall yr hyn oeddwn i'n gofyn iddi wneud. Doedd dim camddealltwriaeth."

Ddydd Mercher, clywodd y cwest nad oedd Mrs Hughes wedi derbyn rhybudd am y tywydd garw, gan nad oedd llinell ffôn oedd yn gweithio yn ei chartref.

Dywedodd ei merch, Gwenda Jones nad oedd hi chwaith wedi derbyn y rhybudd, gan ei bod hi wedi diffodd ei ffôn symudol.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol