Plaid Williams: Ymrwymiadau i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Kirsty

Yng nghynhadledd Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nglasgow, pleidleisiodd mwyafrif yr aelodau dros roi pwerau pellach i Gymru yn eu maniffesto ar gyfer etholiad cyffredinol 2015.

Meddai Kirsty Williams, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru: "Heddiw rydym ni'n atgyfnerthu'r ffaith mai'r Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig blaid Brydeinig sy'n barod i weithredu newid ar ariannu i Gymru.

"Ni'n barod i roi pwerau mewn lle er mwyn sicrhau gwell bargen i Gymru, rhaid i ni ddilyn y mesurau ymarferol yma er mwyn symud ymlaen."

Pleidleisiwyd dros y prif bolisïau canlynol i Gymru yn y gynhadledd:

  • Rhoi mwy o arian i Gymru gan gynnwys newid Fformiwla Barnett drwy roi isafswm cyfreithiol ar gyfer y grant bloc blynyddol;
  • Gweithredu argymhellion 'Silk II' yn ei gyfanrwydd. Mi fyddai gweithredu'r argymhellion yn caniatáu pwerau pellach i Gymru;
  • Dileu'r doll ar Bont Hafren. Ar hyn o bryd, mae'r dollbont yn cael ei reoli gan gonsesiynau preifat. Unwaith i dargedau refeniw gael ei gyflawni bydd y tollau'n dychwelyd i ddwylo cyhoeddus.

'Persdwadio'

Dywedodd Gweinidog Swyddfa'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Jenny Randerson: "Fy rôl i yw perswadio fy nghydweithwyr [y Ceidwadwyr] bod angen symud ymlaen ar ddeddfwriaeth ddrafft yn gyflym."

Ychwanegodd: "Dwi ar hyn o bryd yn gweithio ar gadarnhau gweithredu'r pwerau a amlinellwyd ar gyfer y dyfodol."

Nid yw'r addewid i feddwl bydd y San Steffan yn rhoi ystyriaeth i'r mater. Ond mae Jenny Randerson o'r farn fod "pwysigrwydd refferendwm Yr Alban wedi creu momentwm i newidiadau yng Nghymru" a bod "rhaglen ddatganoli uchelgeisiol y Democratiaid Rhyddfrydol wedi gorfodi pleidiau eraill i ddilyn".

Ar ddiwrnod olaf y gynhadledd mae disgwyl i'r Nick Clegg fynd i'r afael ar gynlluniau "brys" y Democratiaid Rhyddfrydol i ymrwymo pwerau i Gymru.