Clegg: ddim am benderfynu nifer ACau

  • Cyhoeddwyd
Nick Clegg

Mae'r Dirprwy Prif Weinidog, Nick Clegg wedi dweud nad ei le ef yw penderfynu os oes angen cynnydd yn nifer yr Aelodau Cynulliad yng Nghymru.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi gweithredu argymhellion ail ran adroddiad Comisiwn Silk, wnaeth awgrymu datganoli mwy o bwerau i Gaerdydd a chynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad.

Ond er i Mr Clegg ddweud wrth BBC Cymru ei fod yn "deall yr achos" dros gael fwy o ACau, nid oedd yn cefnogi arweinwyr pleidiau'r DU yn pennu'r nifer.

Gwrthododd yr awgrym y dylai Lloegr gael ei senedd ei hun.

'Adlewyrchu mewn niferoedd'

"Y peth olaf rydyn ni ei angen yw siop siarad ychwanegol i wleidyddion," meddai.

"Ond nid yw'n teimlo yn gywir chwaith i fi, fel Aelod Seneddol o Loegr ac arweinydd plaid genedlaethol, i ddweud wrth bob un o'r pleidiau wnaeth gefnogi Comisiwn Silk a chytuno bod angen newid yn y niferoedd yn y Cynulliad wrth i fwy o bwerau fynd i'r Cynulliad, dydw i ddim am ddweud 'dydy hynny ddim yn iawn'.

"Dydw i ddim yn meddwl na dyna yw natur y bartneriaeth â datganoli, sydd mor bwysig."

"Galla i weld yr achos... wrth ddatganoli mwy o bwerau i'r Cynulliad, mae angen adlewyrchu hynny mewn newid yn y niferoedd.

"Mae'r egwyddor yn bwysig, ond nid fy lle i yw dweud beth ddylai'r nifer yna fod."

Balans

Ym mis Mawrth, fe ddywedodd y Comisiwn Silk bod angen ychwanegu i'r nifer o ACau.

Ni chafodd ffigwr penodol ei roi, ond dywedodd y byddai cynnydd o 60 i 80 yn rhoi balans rhwng gallu gwell i archwilio a rheoli gwariant cyhoeddus.

Dywedodd Mr Clegg hefyd bod Cymru angen datrysiad unigryw i ddelio gyda than-gyllido Llywodraeth Cymru.

Mae prif bleidiau'r DU wedi gaddo i beidio newid Fformiwla Barnett, sy'n rhannu arian rhwng gwledydd Prydain. Mae nifer yn credu bod y system yn ffafrio'r Alban.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cynnig system fyddai'n ychwanegu mwy o arian i gyllideb Cymru.

"Yr hyn rydyn ni am ei sicrhau yw bod y problemau y mae Cymru yn eu hwynebu yn nhermau balans y system bresennol yn newid, ond i wneud hynny... heb ddadwneud gweddill y trefniadau," meddai Mr Clegg.

"Dyna'r balans."