Siopau bychain Caerdydd 'angen cymorth'

  • Cyhoeddwyd
Arceds Caerdydd

Mae hanner y busnesau yn yr arcêds yng Nghaerdydd yn dweud eu bod wedi gweld gostyngiad yn eu cwsmeriaid ers i ganolfan newydd Dewi Sant a siop John Lewis agor bum mlynedd yn ôl.

Mewn adolygiad o arferion siopa ar ran Cyngor Caerdydd, mae rhai masnachwyr yn yr arcêds pellaf o'r datblygiad newydd, yn dweud y gallen nhw orfod symud os fydd pethau'n gwaethygu ymhellach.

Roedd adolygiad y cyngor yn edrych ar lwyddiant busnesau annibynnol ar ôl y datblygiad gwerth £675m, ac agoriad John Lewis.

Yn ôl masnachwyr, roedd pryder hefyd bod costau parcio yn gyrru siopwyr allan o'r dref.

'Ffracsiwn' o'r siopwyr

Yn ôl yr adolygiad, mae'r Arcêds yn chwarter Morgan wedi gweld cynnydd mawr yn nifer y siopwyr sy'n pasio, o ganlyniad i Ganolfan Dewi Sant a John Lewis.

Ond mae siopau ar ochr y Castell yn dweud eu bod nhw ond yn gweld "ffracsiwn" o'r siopwyr hynny.

Mae rhai yn dweud bod y sefyllfa mor ddrwg y bydd rhaid iddyn nhw symud, os yw pethau'n mynd yn waeth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai masnachwyr wedi gweld lleihad yn nifer yr ymwelwyr i'w siopau, ers i Ganolfan Dewi Sant agor

Daeth arolwg i'r canlyniad bod 71% o siopwyr yng nghanol y ddinas yn teimlo bod costau parcio yn rhy uchel, a bod hynny yn cael effaith ar ba siopau y maen nhw'n mynd iddyn nhw.

Dywedodd 91% o fusnesau bod arwyddion yn dangos y ffyrdd at yr arcêds yn wael.

Yn ogystal â'r arcêds, mae'r adolygiad hefyd yn awgrymu bod Marchnad Canolog Caerdydd angen hwb.

Mae'r farchnad bron yn llawn gyda siopau yn cynnwys cigyddion a stondinau pysgod, siopau recordiau a dillad, a chaffis.

Ond mae pryder bod angen gwaith cynnal a chadw yno, a bod y farchnad yn edrych yn "fudr" erbyn hyn.

Mae'r adolygiad wedi awgrymu newid yn oriau masnachu i'r arcêds a'r farchnad, a gwneud gwell defnydd o gyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo.

Ond ychwanegodd yr adolygiad, os nad yw edrychiad y farchnad yn gwella, prin fydd effaith unrhyw ail-frandio.