Cwest: crwner yn beirniadu staff yn Ysbyty Glan Clwyd

  • Cyhoeddwyd
Aed â hi i Ysbyty Glan Clwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aed â hi i Ysbyty Glan Clwyd

Mae crwner wedi beirniadu "diffyg ystyriaeth ymddangosiadol" staff ysbyty cyn i fabi farw.

Dywedodd John Gittins, Crwner Canol a Gogledd-ddwyrain Cymru, ei fod yn poeni o hyd am welliannau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi'r digwyddiad.

Cyhoeddodd reithfarn o farwolaeth drwy achosion naturiol.

Clywodd cwest yn Rhuthun fod y fam, Amanda Sykes o Ddeganwy, wedi derbyn paracetamol cyn cael ei hanfon adref o'r ysbyty yn 2011 er gwaetha "poen ofnadwy".

Y diwrnod ar ôl iddi gael ei hanfon adref cafodd merch fach - Elouise Winship - ei geni gyda "pharlys yr ymennydd difrifol" a niwed i'w horganau.

Bu farw'r ferch yn oriau mân y diwrnod canlynol.

Poen ofnadwy

Yn y datganiad gafodd ei ddarllen gan y crwner dywedodd Ms Sykes fod ambell i ddigwyddiad wedi peri pryder iddi pan oedd yn feichiog.

Dywedodd ei bod mewn poen ofnadwy erbyn 10 Mawrth pan wnaeth ei thad a'i phartner fynd â hi i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Ond dywedodd y bydwragedd nad oedd y babi ar gyrraedd ac nad oedd modd ei phrysuro oherwydd nad oedd hi 10 diwrnod dros y dyddiad yr oedd disgwyl i'r babi gael ei geni.

Pan gychwynnodd roi genedigaeth y diwrnod canlynol cafodd ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans. Ond wedi iddi gyrraedd roedd penderfyniad y byddai hi'n rhai oriau cyn iddi roi genedigaeth.

'Pryderus iawn'

Dywedodd ei phartner Jonathan Winship wrth y crwner ei fod yn "bryderus iawn" oherwydd ei bod hi mewn cymaint o boen. "Roeddwn i wedi synnu ei bod hi wedi cael ei rhoi mewn ystafell o ystyried ei bod hi wedi dod i'r ysbyty mewn ambiwlans," meddai.

Dywedodd y crwner y byddai'n argymell y dylid monitro'n fwy a chofnodi curiad calon babi pan oedd mam yn cael cyffuriau cysgu.

Hefyd roedd angen mwy o fonitro os oedd cyflwr y fam yn newid pan oedd hi ar fin rhoi genedigaeth.

Roedd y dystiolaeth, meddai, yn "ddarlun trist".

"Dwi'n gwybod bod staff o dan bwysau," meddai, "ond mae'r diffyg ystyriaeth ymddangosiadol er gwaetha diodde Amanda a phryderon Jonathan yn fater sy'n ffynhonell pryder."

Dywedodd y byddai'n ysgrifennu at y bwrdd iechyd yn unol â Rheoliad 28.

Dim curiad calon

Clywodd y cwest fod y bydwragedd wedi sylweddoli nad oedd curiad calon gan y babi ac yna cafodd ei mam ei brysio i'r ystafell eni.

Cafodd y babi ei geni gyda chymorth meddygon yn defnyddio gefel.

Dywedodd y rhieni bod y ddau ohonyn nhw'n cofio clywed ymgynghorydd yn dweud bod gan y babi "barlys yr ymennydd difrifol" a difrod i'w horganau.

Cafodd Elouise ei chludo i'r adran ofal arbennig ble y cafodd ei rhieni gyfle i'w gweld y noson honno.

Dywedodd Mr Winship eu bod nhw wedi trefnu i fedyddio Elouise wedi iddyn nhw dderbyn y newyddion y dylen nhw baratoi ar gyfer y gwaethaf.

Bu farw Elouise yn oriau mân 12 Mawrth.