Delweddau o gamdrin: Meddiannu 900 cyfrifiadur

  • Cyhoeddwyd
PlentynFfynhonnell y llun, Jupiter Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae heddlu yng Nghymru wedi meddiannu 900 o gyfrifiaduron wrth ymchwilio achosion o ddelweddau o gamdrin plant.

Mae'r heddlu yng Nghymru wedi meddiannu 900 o gyfrifiaduron yn y flwyddyn ddiwethaf wrth ymchwilio i achosion o ddelweddau camdrin plant.

Mae'r ffigyrau wedi dod o ganlyniad i gais rhyddid gwybodaeth gan y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC).

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod wedi meddiannu 425 o gyfrifiaduron rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2014, dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi meddiannu 315 cyfrifiadur yn yr un cyfnod ac roedd Heddlu Gwent wedi meddiannu 160 o gyfrifiaduron.

Mae'r cais rhyddid gwybodaeth hefyd wedi dangos mai 14 o arbenigwyr sy'n dadansoddi cyfrifiaduron sy'n cael eu meddiannu ar gyfer pob llu heblaw am Heddlu De Cymru.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod 578 o arddangosion yn ymwneud â chyfrifiaduron wedi cael eu dadansoddi yn y flwyddyn ddiwethaf, ond tydyn nhw ddim yn gallu gwahaniaethu rhwng delweddau o blant ac oedolion, a hynny oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod dyddiad geni'r rheiny sy'n ymddangos yn y delweddau.

Yn ôl y ffigyrau mae Heddlu De Cymru wedi arestio 110 o bobl yn 2013-14 am fod â delweddau o gamdrin plant yn eu meddiant, lawrlwytho delweddau neu eu dosbarthu. Yn yr un cyfnod cafodd 72 o bobl eu harestio gan Heddlu Gogledd Cymru, 52 gan Heddlu Dyfed-Powys a 49 gan Heddlu Gwent.

Mae'r ffigyrau'n dangos bod bron i 5,000 o gyfrifiaduron wedi cael eu meddiannu gan ychydig dros draean o'r 43 llu heddlu sy'n bodoli yng Nghymru a Lloegr.