Ymchwiliad twyll: Arestio person arall

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i honiadau o dwyll yn ymwneud â chwmni bysiau yng Ngwynedd wedi arestio person arall.

Cafodd pump o bobl sy'n gweithio i gwmni bysiau Express Motors ym Mhenygroes eu harestio ym mis Gorffennaf, a hynny yn dilyn cwyn gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Williams sy'n arwain yr ymchwiliad: "Ar ddydd Iau, 18 Medi 2014, cafodd dyn yn ei 40au ei arestio yn ei gartref yn ne Gwynedd ar amheuaeth o dwyll. Cafodd ei gymryd i swyddfa heddlu leol ble cafodd ei gyfweld gan yr heddlu cyn cael ei ryddhau ar fechnïaeth i roi amser i'r heddlu gwblhau eu hymchwiliad.

"Daw hyn wedi i bump o bobl, un ddynes a phedwar dyn rhwng 40 oed a'u 70au cynnar, gael eu harestio ar 30 Gorffennaf eleni, a chael eu cyfweld ynglŷn â'r un mater.Maen nhw'n parhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau."