Nabod Pobol y Cwm rhan 2: Atebion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Jinx (Mark Flanagan)
Disgrifiad o’r llun,
Hywel Llywelyn (Andrew Teilo) a Stacey Jones (Shelley Rees)
Disgrifiad o’r llun,
Magi Post wrth gwrs! (Harriet Lewis)
Disgrifiad o’r llun,
Hazel Griffiths (Jennifer Lewis) a Ieuan Griffiths (Iestyn Jones)
Disgrifiad o’r llun,
Dic Deryn (Ifan Huw Dafydd)
Disgrifiad o’r llun,
Doctor Geraint (Phil Reid)
Disgrifiad o’r llun,
Karen (Rhian Jones)
Disgrifiad o’r llun,
Dyff Jones (Dewi Rhys) a Marc Jones (Arwyn Davies)
Disgrifiad o’r llun,
Gavin (Meilyr Sion)
Disgrifiad o’r llun,
Bleddyn (Dewi Rhys Williams)
Disgrifiad o’r llun,
Kath Jones (Siw Huws)
Disgrifiad o’r llun,
Lisa Morgan (Beth Robert)
Disgrifiad o’r llun,
Mr. Flynn (Iestyn Garlick)
Disgrifiad o’r llun,
Ken Coslett (Phyl Harries) a Linda Coslett (Delyth Wyn)
Disgrifiad o’r llun,
Kirstie McGurk (Catherine Treganna)
Disgrifiad o’r llun,
Rhian Haf (Debbie Moon)
Disgrifiad o’r llun,
Norman Price (Glyn Pritchard)
Disgrifiad o’r llun,
Menna (Sara Harris Davies)
Disgrifiad o’r llun,
Olwen (Toni Carrol)
Disgrifiad o’r llun,
Beryl Nicholas/Tushingham (Iris Jones)
Disgrifiad o’r llun,
Reg Harris (Huw Ceredig) a Megan Harris (Lisbeth Miles)
Disgrifiad o’r llun,
Sean McGurk (Gwyn Derfel)
Disgrifiad o’r llun,
Sara Thomas (Helen Rosser Davies)
Disgrifiad o’r llun,
Sharon (Sian Naomi) a Tony (Danny Grehan)
Disgrifiad o’r llun,
Anti Marian (Buddug Williams)
Disgrifiad o’r llun,
Doctor Rachel (Judith Humphreys)
Disgrifiad o’r llun,
Teg (Ioland Williams)
Disgrifiad o’r llun,
Y Parchedig Eleri (Hazel Wyn Williams)
Disgrifiad o’r llun,
Maureen (Rebecca Harris)
Disgrifiad o’r llun,
Julie Hughes (Grug Maria)
Disgrifiad o’r llun,
Steffan (Huw Garmon)
Disgrifiad o’r llun,
Sheryl Hughes (Lisa Victoria)
Disgrifiad o’r llun,
Edgar Sutton (Gari Williams) a Dai Ashurst (Emyr Wyn)
Disgrifiad o’r llun,
A dyna'r diwedd, doedd rhain ddim yn rhan o'r cwis gyda llaw.