Pallial: Dyn 76 oed gerbon ynadon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol (NCA)

Bydd dyn 76 oed o Wrecsam yn ymddangos gerbron Ynadon Yr Wyddgrug ar 16 Hydref i wynebu dau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen.

Mae'r erlyniad yn honni fod Roger Owen Griffiths wedi cyflawni'r troseddau rhwng 1982 a 1984, pan oedd y bachgen rhwng 12 a 14 oed.

Daeth y cyhuddiadau yn sgil ymgyrch Pallial, ymchwiliad annibynnol gan Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) i honiadau diweddar o gam-drin hanesyddol yn y system gofal yng ngogledd Cymru.

Mae swyddogion yr NCA wedi arestio 21 o bobl fel rhan o ymgyrch Pallial - o'r rhain mae 13 wedi eu cyhuddo, tra bod y gweddill ar fechnïaeth tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Erbyn 21 Awst, 2014 roedd 283 o bobl wedi cysylltu ag ymgyrch Pallial gan gwyno am un neu fwy o ddigwyddiadau honedig.

Straeon perthnasol