Adroddiad Blynyddol URC: Buddsoddi £22.5 miliwn

  • Cyhoeddwyd
cais jamie roberts
Disgrifiad o’r llun,
Jamie Roberts yn sgorio cais dros Gymru yn erbyn yr Alban ym mhencampwriaeth y chwe gwlad yn 2014

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi canmol blwyddyn arall o dorri record buddsoddiadau yn y gêm yn eu hadroddiad blynyddol ar gyfer 2014.

Dywedodd y corff sy'n llywodraethu'r gêm yng Nghymru eu bod wedi dyrannu £22.5 miliwn ar bob lefel yn y gamp, swm sydd wedi ei gynyddu o £ 22.1 miliwn yn 2013, yn ogystal â thalu £4.5 miliwn arall oddi ar ddyled i'r banc.

Dywedodd prif weithredwr y corff, Roger Lewis y byddai ail-fuddsoddi yn cefnogi tîm llwyddiannus Cymru fel y "peiriant ariannol sy'n gyrru ein busnes".

"Bydd rygbi ysgolion hefyd yn cael ei hybu gan swyddogion rygbi a ariannir gan URC", ychwanegodd.

Methodd Cymru i gadw'r teitl 'Pencampwyr y Chwe Gwlad' yn 2014 ond mae uchafbwyntiau'r flwyddyn yn cynnwys y cadarnhad fod Warren Gatland am barhau fel hyfforddwr tan 2019 a chynlluniau ar gyfer cae glaswellt hybrid newydd ar gyfer Stadiwm y Mileniwm.

Byddai'r cae hwn yn gymysgedd o laswellt naturiol a synthetig.

Cynnwys cyfnod o anghydfod

Mae'r adroddiad, a oedd yn cynnwys y cyfnod cyn mis Awst pan gytunodd y rhanbarthau ar gytundeb gwerth £60 miliwn, yn nodi'r penderfyniad i arwyddo Sam Warburton fel y chwaraewr cyntaf i'w gontractio'n ganolog.

Mae bellach yn dal cytundeb deuol gyda'r Undeb a Gleision Caerdydd yn dilyn dwy flynedd o anghydfod chwerw rhwng yr undeb a'r rhanbarthau dros gyllid a rhyddhau chwaraewyr ar gyfer dyletswyddau rhyngwladol.

Mae datblygiadau eraill yn cynnwys penodi rheolwr newydd i roi hwb i rygbi merched, a strategaeth ysgolion - gan gynnwys swyddogion rygbi a ariennir gan URC - gyda'r nod o ysbrydoli plant i fanteisio ar gyfleoedd o fewn y gêm.

Dywedodd Mr Lewis bod y penderfyniad i ail-fuddsoddi mewn rygbi yng Nghymru yn dangos fod yr undeb yn "benderfynol i gynnal statws rygbi fel gêm genedlaethol Cymru".

"Mae'n rhaid i ni ail-fuddsoddi mewn llwyddiant ar y lefel broffesiynol a rhyngwladol oherwydd mai tîm llwyddiannus Cymru yw'r peiriant ariannol sy'n gyrru ein busnes," meddai.

"Ond mae'n rhaid i ni i gael gêm gref ar lefel gymunedol i sicrhau ein bod yn cryfhau ein cronfa dalent a chefnogaeth ar gyfer y gêm yn gyffredinol."