15 mis arall o gynhyrchu i'r Wylfa

  • Cyhoeddwyd
WylfaFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae safle presennol atomfa'r Wylfa wedi cael caniatâd i barhau i gynhyrchu trydan tan ddiwedd 2015.

Cyhoeddodd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ddydd Mawrth eu bod wedi asesu Adolygiad Diogelwch Cyfnodol (PSR) a gyflwynwyd gan Wylfa ym mis Medi 2013.

Mae'r PSR gyfystyr â thystysgrif diogelwch, ac er bod rhai materion wedi codi sy'n nodi peth gwaith sydd angen ei wneud ar y safle, mae'r gwaith yna'n cael ei wneud.

Bydd Wylfa nawr yn parhau gyda'i rhaglen o drosglwyddo tanwydd o Adweithydd 2 i Adweithydd 1 er mwyn dod â rhaglen Magnox i ddiweddglo.

Wylfa yw cartref yr adweithydd Magnox hynaf yn y byd, ac roedd i fod i orffen cynhyrchu trydan yn 2010. Yr amcangyfrif gan y cwmni yw y bydd ymestyn oes yr adweithydd tan ddiwedd y flwyddyn nesaf yn werth £785 miliwn yn ychwanegol i'r trethdalwr yn y DU.

Dywedodd Stuart Law, Cyfarwyddwr y Safle: "Rydym yn falch y bydd cyfnod cynhyrchu Wylfa yn ymestyn, i wneud y gorau o incwm o genhedlaeth ar gyfer yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a threthdalwyr y DU, a hefyd yn darparu 15 mis arall o gyfleoedd a datblygiad parhaus ar gyfer staff.

"Mae llawer o bobl yn cyfrannu ac yn gweithio'n galed ar y PSR ac mae'r canlyniad hwn yn gredyd go iawn iddyn nhw.

"Hwn fydd cyfnod olaf Wylfa o gynhyrchu. Ar ôl Rhagfyr 2015, byddwn yn dilyn y safleoedd Magnox eraill a dechrau tynnu tanwydd o'r adweithydd a fydd yn cymryd hyd at dair blynedd."