Cynnydd rhent Tre-Gŵyr: Tro pedol

  • Cyhoeddwyd
Protest stad dai ElbaFfynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Roedd trigolion wedi bod yn protestio yn erbyn y cynnydd mewn rhent tir o £50 y flwyddyn i £2,500

Mae trigolion ar stad o dai yn Abertawe wedi ennill brwydr gyda'r cyngor ynglŷn â chynnydd anferth mewn rhent tir.

Roedd preswylwyr ar stad dai Elba yn Nhre-Gŵyr yn wynebu cynnydd yn eu rhent tir o rhwng £50 a £2,500 y flwyddyn..

Ond yn dilyn protestiadau gan drigolion, mae Cyngor Abertawe wedi gwneud tro pedol, gan gynnig cyfradd llai.

Dywedodd arweinydd y Cyngor, Rob Stewart: "Mae ein cynnig newydd yn dangos ein bod ni wedi gwrando ar bryderon trigolion ac wedi ymateb i hynny."

Ychwanegodd: "Drwy gydol y broses hon mae'r cyngor wedi dilyn y prosesau cywir.

"Byddwn ni nawr yn cynnig swm blynyddol gwahanol sy'n fwy fforddiadwy ar gyfer trigolion ac sy'n diwallu ein hanghenion fel perchennog rhydd-ddaliad y stad."

Yn ogystal cadarnhaodd y cyngor y byddai trigolion a phrydleswyr yn cael y cyfle i brynu rhydd-ddaliad eu cartrefi yn seiliedig ar yr asesiad wedi'i adolygu.