Meddygon yn ymuno â'r ambiwlans awyr

  • Cyhoeddwyd
Chwith i'r dde: Dirprwy weinidog iechyd Vaughan Gething, parafeddyg Ambiwlans Awyr Cymru Jason Hughes, peilot Grant Elgar, gweinidog cyllid Jane Hutt, parafeddyg Gareth Williams a Dr Kyle Jacques, is gadeirydd ymddiriedolwyr Ambiwlans Awyr CymruFfynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £1.89 miliwn i sefydlu'r gwasanaeth a £2.86 miliwn ychwanegol i gynnal y prosiect

Fe fydd meddygon arbenigol yn ymuno â chriw Ambiwlans Awyr Cymru fel rhan o wasanaeth brys newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y gwasanaeth, fydd yn costio bron i £3 miliwn y flwyddyn, yn caniatáu i feddygon gyrraedd 95% o'r boblogaeth o fewn hanner awr.

Ar hyn o bryd mae tri ambiwlans awyr Cymru yn cludo parafeddygon sydd â sgiliau arbennig, ond o fis Ebrill nesa fe fydd tîm o feddygon yn ymuno â nhw - arbenigwyr mewn gofal brys, anesthetyddion a gofal dwys.

Fe fyddan nhw'n cael eu hanfon i achosion brys fel damweiniau car ond fe fyddan nhw hefyd yn gallu trosglwyddo cleifion gan gynnwys babanod a phlant sy'n ddifrïol wael o un ysbyty i un arall.

Ond fyddan nhw ddim yn penodi meddygon ychwanegol - yn hytrach bydd y gwasanaeth yn defnyddio staff o'r ysbytai.

Fe fydd y gwasanaeth newydd yn gweithredu am 12 awr y dydd.

Ynghyd â'r hofrenyddion, fe fydd fflyd newydd o gerbydau 4x4 arbenigol yn cael eu defnyddio.

Yn ogystal, fe fydd gan yr hofrenyddion y gallu i gludo gwaed am y tro cyntaf.

Ffynhonnell y llun, Aled Llywelyn
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwasanaeth newydd yn costio £3m y flwyddyn

Mwy'n goroesi?

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gallai hyn olygu bod gan bobl fwy o siawns o oroesi ar ôl cael anafiadau difrifol - o bosib hyd at 40%.

Maen nhw hefyd yn gobeithio y bydd y gwasanaeth yn rhoi rhywfaint o gysur i'r rhai sy'n gofidio y bydd canoli rhai gwasanaethau gofal arbenigol yn peryglu bywydau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £1.89 miliwn i sefydlu'r gwasanaeth a £2.86 miliwn ychwanegol i gynnal y prosiect.

Y gwasanaeth iechyd fydd yn gyfrifol am ariannu'r staff meddygol.

Fe fydd elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn parhau i fod yn gyfrifol am gostau'r hofrenyddion a'r peilotiaid.

Mae gobaith y bydd y gwasanaeth yn lliniaru'r pwysau ar y gwasanaeth ambiwlans - sydd wedi methu i gyrraedd targedau unwaith eto rhwng Gorffennaf ac Awst.