16 mis dan glo i hyfforddwr gyrru, Derek Godfrey

Cyhoeddwyd

Mae hyfforddwr gyrru o Ddolgellau a gafwyd yn euog o ymosodiadau rhyw ar ddwy ferch wedi cael ei ddedfrydu i 16 mis dan glo.

Mi gafodd Derek Godfrey, 49, ei gyfarwyddo i gofrestru fel troseddwr rhyw am gyfnod o ddeng mlynedd yn ystod y dedfrydu yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Yn ogystal cafodd Orchymyn Atal Troseddau Rhywiol am bum mlynedd, fydd yn ei atal rhag rhoi gwersi gyrru i ferched heb fod rhywun arall yno.

Yn ystod yr achos roedd y llys wedi clywed bod Mr Godfrey wedi gyrru nifer o negeseuon testun ffiaidd at ferch 22 oed gan gynnwys llun anweddus.

Roedd hefyd wedi dweud pethau anweddus wrth ferch 17 mlwydd oed ac wedi cyffwrdd yn ei choes tra'n rhoi gwers iddi.

Dywedodd y Barnwr Philip Hughes ei fod wedi bradychu'r ffaith fod pobl wedi ymddiried ynddo.

Straeon perthnasol