Gwahardd dwy nyrs o'u gwaith

  • Cyhoeddwyd

Mae dwy nyrs wedi cael eu gwahardd rhag gweithio ar ôl cael eu cyhuddo o fod yn esgeulus gyda chleifion.

Clywodd gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd fod Jade Pugh, 29 a Natalie Jones, 40 yn peri "risg real go iawn"

Cafodd ddwy eu gwahardd rhag gweithio am 18 mis, o Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r ddwy hefyd i wynebu achosion troseddol yn y llys.

Clywodd y gwrandawiad Francis O'Toole oedd yn cyflwyno'r achos. : "Dyw'r cyhuddiadau yn eu herbyn ddim yn achosion unigol, ond yn hytrach mae y rhain yn nifer o gyhuddiadau ar wahân dros gyfnod hir."

"Mae'r rhain yn gyhuddiadau difrifol ac mae yna risg real i gleifidion."

Fel rhan o ymchwiliad ehangach mae Heddlu'r De wedi arestio pum nyrs, oedd yn gweithio ar yr un ward yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd , Cindy Leslie, cadeirydd y gwrandawiad Nyrsio a Bydwragedd: "Fe fydd y gorchymyn hwn yn rhwystro'r nyrsys hyn rhag gweithio tan fod yr ymchwiliad yr heddlu yn parhau."

Hyd yma mae 14 o staff Ysbyty Tywysoges Cymru wedi eu gwahardd o'u gwaith tra bod ymchwiliad yn parhau i honiadau o gam-drin cleifon a ffugio cofnodion meddygol.