Difrodi ceir yn Nhal-y-waun

Cyhoeddwyd

Mae pobl sy'n byw yn Nhal-y-waun, ger Pont-y-pŵl yn cyfri'r gost ar ôl i'w ceir gael eu difrodi ddydd Sul.

Mae'n debyg fod car arall wedi gyrru mewn i'r cerbydau ar Heol Emlyn.

Cadarnhaodd Heddlu Gwent eu bod wedi'u galw yno tua 15:50 a bod dynes wedi cael ei harestio yn y fan a'r lle.

Nawr, mae swyddogion yn gofyn i dystion gysylltu â nhw gydag unrhyw wybodaeth allai fod o fudd i'r ymchwiliad.

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 359 21/09/14.

Ffynhonnell y llun, Empics