Pafiliwn Corwen: Codi gwaharddeb llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pafiliwn Corwen wedi bod ynghau ers pedair blynedd, ac mae amcangyfri' y gallai unrhyw waith adnewyddu gostio £1.3 miliwn

Mae gwaharddeb llys sy'n atal Cyngor Sir Ddinbych rhag dymchwel Pafiliwn Corwen wedi ei godi.

Daeth y newyddion mewn gwrandawiad yn Llys Sirol Wrecsam ddydd Llun.

Mae'r safle wedi bod ynghau ers pedair blynedd oherwydd rhesymau diogelwch.

Roedd ymgyrchwyr sy'n ceisio achub yr adeilad wedi llwyddo i gael gwaharddeb llys yn atal dymchwel y pafiliwn.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi croesawu'r penderfyniad.

£1.3 miliwn

Fe ohiriwyd y gwrandawiad llys fis diwetha' ar ôl i'r ymgyrchwyr ofyn am amser ychwanegol i sicrhau cynrychiolaeth gyfreithiol briodol.

Yn dilyn y penderfyniad ddydd Llun, mae gan ymgyrchwyr 21 niwrnod i fynd ag apêl i'r Uchel Lys.

Wedi'r gwrandawiad, fe ddywedon nhw nad ydyn nhw wedi penderfynu ydyn nhw am apelio.

Pan gaeodd y safle ym mis Mawrth 2010, roedd 'na amcangyfrif y byddai'r gwaith o adnewyddu'r adeilad yn costio tua £1.3 miliwn.

Bwriad y cyngor oedd dymchwel y safle a throsglwyddo'r tir i ddwylo grŵp cymunedol er mwyn iddyn nhw godi adeilad newydd.

Dymchwel

Yn ôl y cyngor, maen nhw wedi gwario swm sylweddol o arian yn barod i geisio gwneud y safle yn ddiogel.

Roedd y cyngor yn gobeithio dymchwel y pafiliwn yn Ebrill 2011, ond cafodd y gwaith ei ohirio ar ôl i'r ymgyrchwyr ofyn am waharddeb llys fyddai'n rhoi amser iddyn nhw benderfynu ar gynllun ariannol priodol.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae'r safle wedi chwarae rhan bwysig yn niwylliant Cymreig dros y blynyddoedd.

Am bron i ganrif roedd Pafiliwn Corwen yn gartre i ddigwyddiadau fel eisteddfodau a chyngherddau mawr, fel gigiau Edwards H Dafis a'r Super Furry Animals.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych eu bod yn "falch iawn" gyda'r penderfyniad.

"Gallwn nawr barhau gyda dymchwel Pafiliwn Corwen a symud ymlaen gydag ein cynlluniau gwreiddiol i sefydlu Ymddiriedolaeth Elusennol a rhoi'r tir i'r corff newydd yma."

Straeon perthnasol