Wigley i arwain ymgyrch 2015 Plaid Cymru

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi mai'r Arglwydd Dafydd Wigley fydd yn arwain eu hymgyrch ar gyfer etholiad cyffredinol 2015.

Dafydd Wigley wnaeth arwain ymgyrch y blaid ar gyfer etholiadau Cynulliad 1999 a welodd nhw'n ennill 28.4% o'r bleidlais.

Dyw'r blaid heb allu cyrraedd canran mor uchel o'r bleidlais ers hynny.

Dywedodd Dafydd Wigley bod digwyddiadau yn yr Alban yn golygu y bydd yr etholiad o bwys eithriadol.

'Hanfodol bwysig'

"Yn dilyn y refferendwm diweddar yn yr Alban, mae'r un mor hanfodol bod Plaid Cymru yn dod yn gymaint o rym yng ngwleidyddiaeth Cymru ag y mae'r SNP yn yr Alban," meddai.

"Mae'n arbennig o bwysig, o ran y cyd-destun yn San Steffan, fod Plaid Cymru yn sicrhau'r tîm cryfaf posibl yn dilyn etholiad mis Mai nesaf.

"Mae'r SNP yn debygol o weld cynnydd aruthrol yn nifer eu Haelodau Seneddol, a fydd yn rhoi iddynt, yn gwbl briodol, y gallu i fynnu bod Llywodraeth nesaf y DU yn cyflwyno Devo-max ar gyfer yr Alban os, fel y rhagwelwyd gan nifer, yw'r llywodraeth bresennol yn methu â chyflawni hynny yn ystod y tymor seneddol hwn.

"Bydd Cymru yn cael ei gwthio i'r cyrion os yw cyfrifoldeb dros ein lles yn aros yn nwylo gwleidyddion Llafur neu Dorïaidd. Ni allwn fforddio cael ein gadael ar ôl.

"Mae'n hanfodol bwysig bod y Blaid yn ennill mwy o seddi a phleidleisiau, er mwyn sicrhau ein bod ynghanol unrhyw drafodaethau am ddyfodol llywodraethu'r ynysoedd hyn."

Mae'r blaid yn gobeithio cadw eu tri AS presennol a herio am seddi Ynys Môn, Ceredigion a Llanelli.