Pafiliwn Corwen: Codi gwaharddeb llys?

  • Cyhoeddwyd
Pafiliwn Corwen
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pafiliwn Corwen wedi bod ynghau ers pedair blynedd, ac mae amcangyfri' y gallai unrhyw waith adnewyddu gostio £1.3 miliwn

Ar ôl blynyddoedd o ansicrwydd, mae disgwyl penderfyniad terfynol ar ddyfodol Pafiliwn Corwen ddydd Llun.

Fe fydd yna wrandawiad yn Llys Sirol Wrecsam i drafod cais Cyngor Sir Ddinbych i godi gwaharddeb sy'n eu hatal rhag dymchwel yr adeilad.

Mae'r safle wedi bod ynghau ers pedair blynedd oherwydd rhesymau diogelwch.

Roedd ymgyrchwyr sy'n ceisio achub yr adeilad wedi llwyddo i gael gwaharddeb llys yn atal dymchwel y pafiliwn.

Fe ohiriwyd y gwrandawiad llys fis diwetha' ar ôl i'r ymgyrchwyr ofyn am amser ychwanegol i sicrhau cynrychiolaeth gyfreithiol briodol.

£1.3 miliwn

Pan gaeodd y safle ym mis Mawrth 2010, roedd 'na amcangyfrif y byddai'r gwaith o adnewyddu'r adeilad yn costio tua £1.3 miliwn.

Bwriad y cyngor oedd dymchwel y safle a throsglwyddo'r tir i ddwylo grŵp cymunedol er mwyn iddyn nhw godi adeilad newydd.

Yn ôl y cyngor, maen nhw wedi gwario swm sylweddol o arian yn barod i geisio gwneud y safle yn ddiogel.

Roedd y cyngor yn gobeithio dymchwel y pafiliwn yn Ebrill 2011, ond cafodd y gwaith ei ohirio ar ôl i'r ymgyrchwyr ofyn am waharddeb llys fyddai'n rhoi amser iddyn nhw benderfynu ar gynllun ariannol priodol.

Canolfan ddiwylliannol

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae'r safle wedi chwarae rhan bwysig yn niwylliant Cymreig dros y blynyddoedd.

Am bron i ganrif roedd Pafiliwn Corwen yn gartre i ddigwyddiadau fel eisteddfodau a chyngherddau mawr, fel gigiau Edwards H Dafis a'r Super Furry Animals.

Mae ymgyrchwyr wedi bod yn ceisio codi arian i gadw'r drysau yn agored ers y 1990au cynnar.

Fe fydden nhw'n dadlau ddydd Llun bod ganddyn nhw'r arian a chefnogaeth cwmni lleol i ddechrau ar y gwaith o adnewyddu'r safle.

Ond os na fydd yr ymgyrchwyr yn llwyddo i ddwyn perswâd ar y llys, mae'r cyngor sir yn dweud y byddan nhw'n dymchwel yr adeilad presennol ac yn trosgwlyddo'r tir i ddwylo Ymddiriedolaeth y Pafiliwn.

Ychwanegon nhw eu bod yn barod i drafod a chydweithio gyda'r ymddiriedolaeth er mwyn sicrhau grantiau fydd yn eu galluogi i ddatblygu'r safle yn y dyfodol.