Prifysgol Aberystwyth: staff ar streic am bedwar diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Brifysgol yn honni fod y streic yn mynd yn erbyn yr holl waith caled a wnaed gan gydweithwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i adeiladu perthynas a denu myfyrwyr i Aberystwyth.

Mae staff gweinyddol, swyddogion diogelwch a chynorthwywyr llyfrgell yn cerdded allan ddydd Gwener wrth i Wythnos y Glas ddechrau.

Y rheswm yw anghydfod pensiynau.

Dywedodd undeb Unsain fod y gweithredu yn debygol o darfu ar fyfyrwyr wrth iddyn nhw ddechrau'r tymor.

Dywedodd y brifysgol eu bod yn siomedig fod y streic ar adeg pan mae myfyrwyr newydd yn cael eu croesawu.

Gorymdaith a rali

Disgrifiad o’r llun,
Cymerodd Cyngor y Brifysgol y penderfyniad i gau'r Cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin.

Mae gweithredu diwydiannol undebau Unsain, Unite, Undeb Prifysgolion a Cholegau a Prospect, yn para am bedwar diwrnod o ddydd Gwener i ddydd Llun, gyda gorymdaith a rali wedi eu trefnu ar gyfer fore Sadwrn.

Dywedodd Simon Dunn, trefnydd rhanbarthol Unsain: "Rydyn ni wedi amseru'r streic i gyd-fynd â dechrau'r flwyddyn academaidd newydd, a dyfodiad y myfyrwyr newydd i Aberystwyth.

"Mae'n adeg bwysig o'r flwyddyn i'r brifysgol, ac maen nhw'n gobeithio gwneud argraff dda ar fyfyrwyr newydd wrth iddyn nhw gyrraedd i ddechrau ar eu gyrfa academaidd.

"Mae pob un o'r undebau wedi meddwl yn hir ac yn galed cyn penderfynu cymryd camau gweithredol ar ddechrau'r tymor newydd.

"Mae'r brifysgol yn dibynnu ar ffioedd myfyrwyr i ariannu eu gweithgareddau. Gallai enw drwg niweidio'r brifysgol."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r streic ar un o benwythnosau prysuraf y brifysgol wrth i filoedd o fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth.

Er bod yr aelodau am weld y brifysgol yn ffynnu, meddai, nid oedden nhw'n gallu derbyn y "toriadau enfawr" i bensiynau staff ar y cyflogau isaf.

"Y cyfan yr ydym eisiau yw system deg lle nad yw hanner y staff yn cael eu trin fel dinasyddion eilradd," meddai.

'Bygythiad i ddyfodol'

Mewn datganiad, dywedodd y Brifysgol ei bod yn "hynod o siomedig".

"Wrth barchu yn llawn hawl unigolyn i leisio barn, mae targedu'r penwythnos lle mae'r Brifysgol yn croesawu ei myfyrwyr newydd yn mynd yn erbyn yr holl waith caled a wnaed gan gydweithwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i adeiladu perthynas a denu myfyrwyr i Aberystwyth," meddai llefarydd.

"Mae'r weithred yn ceisio taro busnes craidd y brifysgol.

"Mae hwn yn fygythiad posibl i gynaliadwyedd y brifysgol yn y dyfodol, ac yn anelu at greu pryder i fyfyrwyr newydd, a allai fod oddi cartref am y tro cyntaf, a phoen meddwl i'w teuluoedd."

Yn dilyn ymgynghoriad llawn â staff ac undebau llafur penderfynodd Cyngor y Brifysgol gau Cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth ym mis Mehefin.