Cwpan y Byd: Edrych ymlaen ac yn ôl

Cennydd Davies
Chwaraeon BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Kurtley BealeFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cais Kurtley Beale yn cosbi Cymru

Mae 'na bosibilrwydd ymhen blwyddyn pan fydd tîm rygbi Cymru'n dechrau ymgyrch Cwpan Rygbi'r Byd y byddan nhw'n edrych nol ar un digwyddiad penodol yn ystod cyfres yr hydref yn 2012.

Doedd cais Kurtley Beale yn y funud olaf i Awstralia yn y flwyddyn honno ar y pryd ond yn golygu siom a thorcalon unwaith eto yn erbyn un o dri mawr hemisffer y de ond rodd 'na oblygiadau pellach.

Gan i Gymru ddisgyn yn is nag wyth uchaf rhestr detholion y byd mae'r tîm cenedlaethol mewn grŵp anoddach o lawer yn cynnwys y Wallabies , Lloegr , Fiji a thîm arall sydd eto i'w benderfynu.

Bydd camu mlan o'r grŵp felly'n dasg ynddo'i hun.

Mor agos ond eto mor bell, dyna oedd hanes y gystadleuaeth yn Seland Newydd tair blynedd yn ôl wrth i dîm Warren Gatland ddod o fewn trwch blewyn i gyrraedd y rownd derfynol.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth tim Warren Galtand o fewn trwch blewyn o gyrraedd y ffeinal yn 2011

Yn anffodus dyma'r freuddwyd yn chwalu'n deilchion wedi gem ddadleuol yn erbyn y Ffrancwyr yn Auckland.

Roedd llwyddiant y tîm cenedlaethol yn 2011 rhywfaint yn annisgwyl , yr hyn oedd yn allweddol oedd y cyfnod dreuliodd y garfan gyda'i gilydd.

Gwlad Pwyl oedd y cyrchfan ymarfer bryd hynny, yr haf nesa bydd y garfan yn teithio i'r Swistir a Qatar yn y Dwyrain pell er mwyn paratoi a sicrhau y byddan nhw'n fwy na pharod pan ddaw'r gystadleuaeth.

Hefyd mae'r garfan yn dueddol o ffynnu wrth dreulio cyfnod helaeth gilydd.

Roedd ymgyrch 2011 yn sail i'r hyn ddigwyddodd yn y blynyddoedd canlynol wrth i'r tîm cenedlaethol gipio'r gamp lawn yn 2012 a'r bencampwriaeth flwyddyn wedi hynny, gyda'r rhan fwyaf yn disgleirio dros y Llewod yn Awstralia.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sam Warburton ei anfon o'r cae yn y gem gynderfynol yng Nghwpan y Byd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Siambrau oer Gwlad Pwyl- rhan o baratoadau tim Cymru yn 2011

O ystyried hynny felly roedd yna deimlad o dangyflawni ym mhencampwriaeth y chwe gwlad eleni.

Y gobaith yw mai'r Cymru berfformiodd gystal yn yr ail brawf yn Ne Affrica y byddwn ni'n gweld dros y flwyddyn nesa yn hytrach na thîm anghyson y chwe gwlad.

Mae Cwpan y Byd ar y gorwel a thymor hynod brysur ac allweddol wedi dechrau.