Cwpan y Byd: Edrych ymlaen ac yn ôl

Cennydd Davies
Chwaraeon BBC Cymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionCais Kurtley Beale yn cosbi Cymru

Mae 'na bosibilrwydd ymhen blwyddyn pan fydd tîm rygbi Cymru'n dechrau ymgyrch Cwpan Rygbi'r Byd y byddan nhw'n edrych nol ar un digwyddiad penodol yn ystod cyfres yr hydref yn 2012.

Doedd cais Kurtley Beale yn y funud olaf i Awstralia yn y flwyddyn honno ar y pryd ond yn golygu siom a thorcalon unwaith eto yn erbyn un o dri mawr hemisffer y de ond rodd 'na oblygiadau pellach.

Gan i Gymru ddisgyn yn is nag wyth uchaf rhestr detholion y byd mae'r tîm cenedlaethol mewn grŵp anoddach o lawer yn cynnwys y Wallabies , Lloegr , Fiji a thîm arall sydd eto i'w benderfynu.

Bydd camu mlan o'r grŵp felly'n dasg ynddo'i hun.

Mor agos ond eto mor bell, dyna oedd hanes y gystadleuaeth yn Seland Newydd tair blynedd yn ôl wrth i dîm Warren Gatland ddod o fewn trwch blewyn i gyrraedd y rownd derfynol.

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionFe wnaeth tim Warren Galtand o fewn trwch blewyn o gyrraedd y ffeinal yn 2011

Yn anffodus dyma'r freuddwyd yn chwalu'n deilchion wedi gem ddadleuol yn erbyn y Ffrancwyr yn Auckland.

Roedd llwyddiant y tîm cenedlaethol yn 2011 rhywfaint yn annisgwyl , yr hyn oedd yn allweddol oedd y cyfnod dreuliodd y garfan gyda'i gilydd.

Gwlad Pwyl oedd y cyrchfan ymarfer bryd hynny, yr haf nesa bydd y garfan yn teithio i'r Swistir a Qatar yn y Dwyrain pell er mwyn paratoi a sicrhau y byddan nhw'n fwy na pharod pan ddaw'r gystadleuaeth.

Hefyd mae'r garfan yn dueddol o ffynnu wrth dreulio cyfnod helaeth gilydd.

Roedd ymgyrch 2011 yn sail i'r hyn ddigwyddodd yn y blynyddoedd canlynol wrth i'r tîm cenedlaethol gipio'r gamp lawn yn 2012 a'r bencampwriaeth flwyddyn wedi hynny, gyda'r rhan fwyaf yn disgleirio dros y Llewod yn Awstralia.

image copyrightGetty Images
image captionCafodd Sam Warburton ei anfon o'r cae yn y gem gynderfynol yng Nghwpan y Byd
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionSiambrau oer Gwlad Pwyl- rhan o baratoadau tim Cymru yn 2011

O ystyried hynny felly roedd yna deimlad o dangyflawni ym mhencampwriaeth y chwe gwlad eleni.

Y gobaith yw mai'r Cymru berfformiodd gystal yn yr ail brawf yn Ne Affrica y byddwn ni'n gweld dros y flwyddyn nesa yn hytrach na thîm anghyson y chwe gwlad.

Mae Cwpan y Byd ar y gorwel a thymor hynod brysur ac allweddol wedi dechrau.