Cyfri i Ddeg

  • Cyhoeddwyd

Gohebydd chwaraeon BBC Cymru Gareth Charles sy'n dyfalu pwy fydd maswr Cymru y tymor hwn.

Lot o waith meddwl i Warren Gatland!Ffynhonnell y llun, Getty
Disgrifiad o’r llun,
Lot o waith meddwl i Warren Gatland!

'Sgwn i sawl gwaith ers dod yn hyfforddwr ar Gymru mae Warren Gatland wedi gorfod cyfri i ddeg? Sawl gwaith byddwn i'n tybio o ystyried y gemau mae Cymru wedi colli yn y munudau olaf a holl saga anghydfod yr Undeb a'r rhanbarthau!

Ond mae'n siŵr bod y rhif deg wedi bod yn flaenllaw ym meddwl Warren yn ddiweddar. Dyna'r nifer sy'n cael eu crybwyll ar gyfer y cytundebau deuol newydd, er bod Roger Lewis wedi datgelu bod hyd at hanner cant o dan ystyriaeth.

Dewisiadau anodd

Gatland, wrth gwrs, sydd â'r dewis olaf ond efallai bod e wedi gorfod addasu rywfaint ar ei syniadau cynnar yn sgil y ffaith y gallai Leigh Halfpenny ddod 'nôl ar y farchnad tipyn cynt na'r disgwyl. Er nad yw e'n bwll diwaelod, mae'r gist rhyfel sefydlwyd o ganlyniad i arwyddo'r cytundeb cystadlu newydd yn golygu y gallai'r Gleision neu'r Gweilch ddod o hyd i geiniog neu ddwy ychwanegol i roi cartref i Halfpenny.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Gareth Anscombe yng nghynlluniau Gatland?

Un enw ar y rhestr wrth gwrs yw maswr Auckland a'r Chiefs Gareth Anscombe fydd yn cyrraedd rhywbryd o fewn y deufis nesa, a'n gymwys i chwarae i Gymru, ac mae'r crys rhif deg siŵr o fod ar frig agenda Gats gyda chyfres yr Hydref yn agosáu a Chwpan y Byd flwyddyn union bant. Dan Biggar yw'r deiliad presennol ac mae e wedi cael dwy gêm ddigon sicr a hyderus i ddechrau'r tymor.

Disgwyl eu cyfle

Fe gas y Scarlets gymaint o chwalad yn Nulyn doedd dim posib i Rhys Priestland gyfrannu gormod - er iddo fethu dwy gic gynnar. Mae Rhys Patchell o'r Gleision hyd yn oed yn cicio o'i hanner ei hunan ac fe yw prif sgoriwr y gynghrair ar ôl dwy rownd.

Yn Lloegr mae Matthew Morgan (ddaeth oddi ar y fainc yn Ne Affrica yn yr haf) wedi chwarae dwy gêm lawn i Fryste yn y Bencampwriaeth ac felly hefyd James Hook i Gaerlŷr yn Uwch Gynghrair Aviva, ond dyw arwr y llynedd Owen Williams prin wedi chwarae deunaw munud i Gaerlŷr.

Does yr un o ranbarthau Cymru wedi hawlio deg mas o ddeg hyd yn hyn ond rhaid canmol y Gweilch ifanc sy'n eistedd ar y brig er waetha sawl proffwydoliaeth o wae. Mae'r tri rhanbarth arall, wedi cyfuniad o addewid, anlwc ac anobaith, yn rhywfaint o achos pryder â hwythau'n gorwedd lawr yn safleoedd wyth, naw a beth arall ond deg.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dan Biggar yn gobeithio mai fe fydd y dewis cyntaf fel maswr