Esgobion benywaidd: cyhoeddi canllawiau

  • Cyhoeddwyd
Church in Wales meetingFfynhonnell y llun, louise davies
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y rheolau newydd eu cytuno y llynedd

Fe fydd yr Eglwys yng Nghymru yn cyhoeddi canllawiau yn ddiweddarach ar gysegru menywod yn esgobion, flwyddyn ar ôl i'r Eglwys yng Nghymru bleidleisio o blaid y syniad.

Bydd 44 o leygwyr ac ordinandiaid o bob rhan o Gymru yn mynychu y cyfarfod deuddydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Dywed yr Eglwys eu bod wedi oedi am 12 mis cyn bwrw 'mlaen gyda'r rheolau newydd, a hynny er mwyn llunio cod ymddygiad.

Ar y pryd dywedodd arweinwyr y byddai'r cyfnod hefyd yn rhoi cyfle i roi cymorth a gofal bugeiliol i'r rhai sy'n parhau i wrthwynebu cysegru merched yn esgobion.

Pan gafodd y rheolau newydd eu mabwysiadau yn 2013 fe wnaeth Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, alw'r diwrnod yn "un hanesyddol i'r Eglwys yng Nghymru."

Yn ystod y cyfarfod yn Llanbedr Pont Steffan, fe fydd y corff llywodraethol hefyd yn trafod y sefyllfa yn Gaza, a rhoi gofal gweinidogol i bobl gydag anghenion ychwanegol.