Dau draean yn erbyn annibyniaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae arolwg barn sy'n cael ei gyhoeddi dydd Mawrth yn awgrymu bod y canran sydd yn gwrthwynebu annibyniaeth i'r Alban wedi cynyddu yng Nghymru a Lloegr.

Roedd 63% yn dweud na ddylai'r Alban ddod yn wlad annibynnol - cynnydd o 2% ers Mehefin 2014, a chynnydd o 10% ers Awst 2013.

Fe wnaeth cwmni TNS holi 1,124 o oedolion ar-lein yng Nghymru a Lloegr rhwng Medi 11 - 15.

Roedd yr arolwg hefyd yn awgrymu nad yw'r pwnc wedi achosi llawer o gynnwrf y tu hwnt i fur Hadrian.

Dywedodd ychydig dros hanner y rhai a holwyd (55%) eu bod yn hidio am y canlyniad, tra bod 47% yn dweud na fyddai annibyniaeth i'r Alban yn cael unrhyw effaith ar eu bywydau.

Dywedodd mwy na chwarter y rhai a holwyd (28%) nad oeddynt yn hidio o gwbl am y canlyniad.

Roedd y canran oedd yn gwrthwynebu annibyniaeth ar ei anterth ymhlith y rhai dros 65 oed, sef 75%.