Galw am swyddi pasport i Gasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Gwasanaeth Pasport Ei Mawrhydi
Disgrifiad o’r llun,
Collwyd 150 o swyddi yn Swyddfa Pasport Casnewydd yn 2011

Mae adroddiad gan bwyllgor seneddol ar y gwasanaeth pasport yn cynnig gobaith am fwy o swyddi i Gasnewydd, yn ôl un Aelod Seneddol lleol.

Mae Paul Flynn, AS Gorllewin Casnewydd, yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cartref sy'n gyfrifol am yr adroddiad.

Dros y flwyddyn aeth heibio mae Swyddfa Basport Ei Mawrhydi (HMPO) wedi gweld cyfnodau o brysurdeb aruthrol, gyda rhestrau aros hir am basport.

Yn sgil yr adroddiad mae Mr Flynn wedi dweud wrth BBC Cymru Fyw ei fod yn galw ar y llywodraeth y ddod â swyddi yn ôl i Gasnewydd er mwyn osgoi argyfwng tebyg i'r haf diwethaf rhag digwydd eto.

Mae'r adroddiad gan y pwyllgor yn feirniadol iawn o'r modd y deliwyd â hyn, ac yn dweud:

"Yn seiliedig ar ffigyrau eleni am daliadau goramser, mae'n glir bod y defnydd o oramser i ddelio gyda chyfnodau o alw mawr ar y gwasanaeth wedi bod yn anghynaladwy.

"Mae hyn yn codi'r cwestiwn 'A oes gan HMPO y nifer cywir o staff, a'r cymysgedd iawn i ddelio gyda chyfnodau prysur iawn?'

"Rydym yn argymell y dylai unrhyw swyddi ychwanegol yn y dyfodol gael eu lleoli, pan yn bosib, yn yr ardaloedd a ddioddefodd o ddiswyddiadau yn y Swyddfa Basport yn y gorffennol."

Anrhefn

Cafodd y swyddfa yng Nghasnewydd ei hisraddio yn 2011 gyda cholled o 150 o swyddi.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Paul Flynn yn aelod dros Orllewin Casnewydd ac yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cartref yn San Steffan

Ers hynny fe ddywed Paul Flynn bod tua 300 o swyddi wedi cael eu creu gan lywodraeth San Steffan yn y gwasanaeth, ond bod y swyddi yna wedi mynd i Lerpwl ac ardaloedd eraill.

Dywedodd wrth BBC Cymru Fyw:

"Y llywodraeth wnaeth greu'r argyfwng drwy gwtogi ar swyddi - mae'r bai arnyn nhw ac mae fyny iddyn nhw i roi'r swyddi yn ôl.

"Rwy'n galw ar y llywodraeth i greu mwy o swyddi, ac fe ddylen nhw ddod i'r ardaloedd a gollodd swyddi yn 2011.

"Mae angen mwy o bobl yn gweithio yng Nghasnewydd i sicrhau nad oes argyfwng fel hyn eto."

Bydd cyfweliad gyda Paul Flynn ar y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mawrth.

Taliadau ychwanegol

Oherwydd anhrefn mewn cyfnodau prysur eleni, mae HMPO wedi gweld taliadau ychwanegol aruthrol i dalu am oramser staff, ac iawndal i bobl oedd wedi gorfod canslo'u gwyliau.

Yr amcangyfrif yw bod y taliadau goramser yn unig yn £5 miliwn am y flwyddyn aeth heibio. Nid yw'r taliadau iawndal wedi eu mesur yn llawn eto, ond fe allai'r rheiny fod yn ddwbl hynny.

Roedd cadeirydd y Pwyllgor Materion Cartref, Keith Vaz AS, yn feirniadol iawn, a dywedodd:

"Mae yma fethiant rheoli llwyr wedi bod ar y lefel uchaf yn y sefydliad yma.

"Dylai'r HMPO golli ei statws asiantaeth a dod yn ôl o dan reolaeth gweinidogion llywodraeth yn dilyn cyfres erchyll o fethiannau.

"Maen nhw wedi cynnig gwasanaeth cywilyddus o wael i oddeutu 5.6 miliwn o ddinasyddion Prydain sy'n byw dramor."