Wylfa Newydd: Y gwaith ymgynghori

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywed Horizon fod y broses ymgynghori yn gam pwysig

Ddiwedd y mis bydd cynlluniau ar gyfer codi atomfa newydd yng ngogledd Môn yn cael eu harddangos fel rhan o'r broses ymgynghoriad cyhoeddus.

Dywed y rhai tu cefn i'r prosiect i godi atomfa Wylfa Newydd ar gost o £8 biliwn mai hwn fydd y cyfle cyntaf i bobl allu gweld y cynlluniau newydd mewn manylder.

Fe fydd atomfa bresennol y Wylfa, ddechreuodd gynhyrchu yn 1971, yn cau 2015 fan bellach.

Dywed Horizon Nuclear Power fod y broses o ymgynghori gyda'r gymuned yn gam pwysig yn y broses cynllunio. O ddydd Llun Medi Fe fydd y cynlluniau a manylion i'w gael ar-lein, ac mewn cyfres o arddangosfeydd cyhoeddus ac mewn llyfrgelloedd y gogledd.

Dywedodd Alan Raymant, prif swyddog gweithredu Horizon: "Mae Wylfa Newydd yn fuddsoddiad enfawr yn yr ardal a bydd yna nifer o fanteisio, o'r economaidd i'r addysgol. Felly rydym am annog pobl i gymryd amser a chymryd rhan, ac i ddeall beth fydd y prosiect yn golygu iddyn nhw, yr ardal leol, Cymru a'r DU."

Straeon perthnasol